Klas 4-6 - Leraren

Materiaal van BVS-schooladvies

Tiplijsten voor thuis lezen
Inleiding ouders lezen met kinderen: waarom je samen met je kind leest en de tekst kiest die past bij je kind
Tiplijst samen lezen met een leesblad: wanneer school een leesblad meegeeft
Tiplijst samen lezen met een ervaren lezer met een eigen boek
Tiplijst samen lezen met een minder ervaren lezer met een eigen boek

Dagschema's voor PO

Materiaal van anderen

Praten met kinderen over corona door Waldorf Education
Nederlandse vertaling: Kinderen en coronavirus

Shared practice van Vrijeschool De Driestroom
Digitale sites met oefeningen in taal, rekenen en begrijpend lezen voor klas 5-6

Shared practice van Rudolf Steinerschool Rotterdam
Online documentatiecentrum voor vrijescholen: als je kinderen kleine informatieve teksten wil laten lezen over een bepaald onderwerp (inclusief leesniveau).

Thuis naar school (klas 1-6).

Tips taalonderwijs
Tips voor vrolijk en betekenisvol taalonderwijs voor thuis, door Stuurgroep Landelijk Netwerk Taal (SLO).

Waldorf Inspiration
Op deze facebook pagina vind je lesideeën en ingezongen liedjes (en meer) voor het jonge kind.