Onderzoek naar kunst en kunde van vrijeschoolonderwijs op afstand

Wij zijn in opdracht van het platform PO (gevormd door de grote besturen van vrijescholen in het primair onderwijs) en het platform VO (gevormd door de besturen van vrijescholen in het voortgezet) in samenwerking met bureau Jeugd & Media en de Vereniging van vrijescholen een onderzoek gestart naar de wijze waarop scholen hun afstandsonderwijs hebben vormgegeven en de inspirerende voorbeelden die zijn ontwikkeld tijdens de Coronacrisis.

Van de rectoren en schoolleiders hebben we namen van leraren ontvangen die we uitnodigen voor interviews om hun inspirerende voorbeelden op te halen. De inspirerende vondsten stellen we, gerubriceerd naar leeftijdsfase, op vrijeschoolwiki (VO) en op de website van de vereniging van vrijescholen (PO) beschikbaar.

Daarnaast inventariseren we welke digitale tools zijn ingezet tijdens het afstandsonderwijs en wat de ervaringen hiermee zijn. We vragen je om via één van onderstaande links de vragenlijst in te vullen als je dat nog niet hebt gedaan:
PO: https://forms.gle/VGU3Cp7YWXZozffR6
VO: https://forms.gle/gVqzhCazNw3f1qA29
De resultaten koppelen we terug aan de bestuurders en schoolleiders van het platform PO. Deze inventarisatie kan behulpzaam zijn in het keuzeproces bij het organiseren van afstandsonderwijs wanneer dit weer noodzakelijk mocht zijn. Wij hopen op een hoge respons.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Elard Pijnaken E e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl M (06) 16 77 87 93.