leerkrachtcursussen

Periodeonderwijs ontwerpen

Het periodeonderwijs vormt de kern van het vrijeschoolonderwijs. BVS-schooladvies heeft zich voorgenomen de kracht van het periodeonderwijs de komende jaren in het licht te zetten vanuit de rotsvaste overtuiging dat vrijeschoolonderwijs in het algemeen en periodeonderwijs in het bijzonder vaardigheden en vermogens kunnen ontwikkelen die mensen helpen om hun individuele pad in het leven gestalte te geven. Tijdens deze studiemiddagen gaan we uit van de drie bekende uitspraken van het vrijeschoolonderwijs:
- Leerstof is ontwikkelingsstof
- Worden wie je bent
- Onderwijs vanuit hoofd, hart en handen.

Vanuit deze gedachten krijgt het onderwijs gestalte in een vrije ruimte tussen leerkracht en kind. Deze ruimte wordt afgestemd op de individuele behoeften van elk kind, de ontwikkelingsbehoeften in het algemeen en natuurlijk ook datgene wat we de kinderen mee willen geven aan instrumenten die zij in de maatschappij nodig zullen hebben. We zullen deze drie ingangen uitwerken en van concrete handvatten en houdingen voorzien. We werken vanuit de periode die een leerkracht graag zou willen ontwerpen.

Doelgroep
Leerkrachten onderbouw en middenbouw (klas 7 en 8).

Werkwijze
- Inhoudelijk uitwisselen over de verschillende ingangen van het periodeonderwijs
- Een werkplaats om eigen periodes te ontwerpen.

Registerleraar
Dit aanbod is niet aangemeld bij Registerleraar.nl, omdat het momenteel niet mogelijk is om nieuw aanbod te laten valideren.

Gerelateerd aanbod
- Periodeonderwijs ontwerpen - maatwerk/op school
- Periodekaart rekenen ontwerpen - maatwerk/op school
- Periodeonderwijs: een werkplaats in de tijd - reader

Materiaal: 

Geen bijkomende materiaalkosten. Zelf graag meenemen:
- Laptop
- Materialen documenten die wellicht ondersteunend kunnen zijn voor het vormgeven van de periode (ter uitwisseling met collega’s)

Locatie: 
BVS schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€297,- per persoon - 3 dagdelen

Cursus aanmeldformulier