leerkrachtcursussen

Verhalen vertellen

Het vertellen van een verhaal is een krachtig instrument om de verbinding met je leerlingen en de lesstof tot stand te brengen. Op de vrijeschool zijn er veel momenten waarop vertellen centraal staat: in je les, bij de jaarfeesten, de opening van het schooljaar. Voor docenten zijn dat soms spannende momenten: hoe houd ik de lijn van mijn verhaal vast, hoe zorg ik ervoor dat mijn publiek geboeid blijft, hoe kom ik überhaupt op een idee voor een verhaal? Wij zijn ervan overtuigd dat in iedereen een verhalenverteller zit. Aan het einde van deze cursus heb je deze verhalenverteller leren kennen en concrete handvatten gekregen om verder aan de slag te gaan met je eigen verhaal.

Werkwijze
Naast een korte verkenning van de achtergrond van het verhaal in de vrijeschool is dit vooral een praktische cursus waarin we heel veel oefenen met elkaar. Tijdens de bijeenkomsten doorlopen we de verschillende stadia van het open staan voor de verhalen om je heen, het voorbereiden van je vertelling en het vertellen zelf.

Je kiest per bijeenkomst een verhaal dat je wil voorbereiden om aan een groep te vertellen. We werken vanuit verschillende menskundige perspectieven, zoals de vier temperamenten en denken/voelen/willen, met als doel om op een afwisselende manier een verhaal te kunnen vertellen, dat is afgestemd op de doelgroep.

We zullen aan de hand van simpele improvisatieoefeningen de theorie en praktijk aan elkaar koppelen. Daarnaast word je gecoacht bij het vertellen van je eigen gekozen verhaal.

Tussen de bijeenkomsten oefen je het geleerde in de praktijk en daar maak je ook opnames van. Deze oefeningen dienen dan weer als input voor de volgende bijeenkomst: welke deelvaardigheden we nog verder met elkaar willen onderzoeken.

Deze cursus verzorgen we op 27 oktober 2020, 24 november 2020 en 12 januari 2021

Materiaal: 

Per bijeenkomst je eigen verzonnen of gekozen verhaal (uit de wereldliteratuur), het liefst een verhaal dat je ook aan publiek wilt vertellen.

Achtergrondliteratuur (niet verplicht, ter inspiratie):

  • Barba, E. (1997), De kano van papier. Verhandeling over de theaterantropologie. ISBN: 9789064034923
  • Brook, P. (2007), De lege ruimte. ISBN: 9789064037054
  • Eltz, H. (2001), De vier temperamenten. ISBN: 9789060383469

..

Specificaties: 
Vanaf 8 deelnemers
Locatie: 
BVS-schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€319,- per persoon - 3 middagen

Cursus aanmeldformulier - Verhalen vertellen