leerlingtrajecten

Ondersteuningspakketten
Algemene informatie

De afgelopen jaren hebben we ervaring mogen opdoen in een aantal samenwerkingsverbanden rond vrijescholen. We konden een schoolpsycholoog afvaardigen in het team van experts verbonden aan het zorg advies team (ZAT), tegenwoordig Ondersteuningsteam (OT) geheten. Daarnaast konden we de leerlingenondersteuning in de school versterken door onderzoeken, observaties, HGPD en ambulante begeleiding. Omdat in deze teams en in de samenwerkingsverbanden andere tarieven worden gehanteerd hebben we gekeken of we ons aanbod zo vorm konden geven dat we effectief konden werken en de vrijescholen de leerlingenzorg vanuit de vrijeschoolachtergrond konden geven die ze wensten. Het bleek een uitstekende werkwijze die zowel de school als ons erg beviel.

Een deel van de financiering werd verzorgd door het samenwerkingsverband. Vaak is er een mogelijkheid om deze specifieke zorg door het samenwerkingsverband te laten bekostigen. Zeker in de transitie naar passend onderwijs en jeugdzorg is er een valide argument om een deel van het budget aan eigen leveranciers te besteden. Wij kunnen door een afspraak met meerdere uren onze tarieven naar beneden bijstellen. We willen deze vorm van werken verder uitbreiden naar vrijescholen die een dergelijke zorg ook wensen.

We hebben een drietal pakketten weten samen te stellen die voor de school en het samenwerkingsverband zeer aantrekkelijk zijn en door de omvang voor BVS-schooladvies te realiseren. De pakketten verschillen in omvang en tarief. Inhoudelijk kunnen ze dezelfde soort activiteiten omvatten. De inhoud van deze pakketten kan er ook voor zorgen dat u preventief werkt en altijd een vaste psycholoog aan uw school verbindt die u kan helpen met vragen rond de zorg binnen uw school.

Klik hier voor de folder.
Klik hier voor de pakketten.
Klik hier voor leerlingonderzoeksaanvragen.