Verbindende communicatie - teamtraining

In een team kunnen ingesleten patronen en rollen ervoor zorgen dat er niet meer helder gecommuniceerd wordt. Allerlei andere niveaus spelen een rol en je verstaat elkaar niet meer. Docenten durven zich niet meer uit te spreken in een vergadering, daar waar anderen het hoogste woord voeren. Collega’s die elkaar niet meer aanspreken, maar om de zaken heen draaien. Ergernissen, soms zelfs frustraties kunnen de verbinding en communicatie in de weg zitten. In deze cursus werken we aan een aantal principes in de communicatie. Door het uitwisselen van eigen ervaringen en die te verbinden met de theoretische achtergrond, leer je welke gereedschappen je nodig hebt en verder kunt ontwikkelen voor het professioneel communiceren op school. We oefenen aan de hand van de casuïstiek van de deelnemers met vaardigheden uit onder andere de theorie van geweldloze communicatie.

Werkwijze
4 bijeenkomsten van 4 uur op de eigen schoollocatie. Bij meer dan 20 deelnemers wordt de cursus door twee trainers gegeven. In de vier bijeenkomsten wordt geoefend aan de hand van de methodiek van model geweldloze communicatie.