schooltrajecten

Conferenties van BVS

Jaarlijks organiseert BVS-schooladvies samen met Vrijeschool Pabo een congres waarbij een actueel thema door een spreker met een wetenschappelijke achtergrond wordt toegelicht. De workshops worden verzorgd door onze adviseurs en door docenten van de VSPabo. Een expert uit de vrijeschool belicht het thema in de middaglezing. 

Klik hier voor meer informatie over de conferentie van 2018.