schooltrajecten

Digitale geletterdheid
lessenserie, ouderavond en afspraken rondom digitale geletterdheid

Het is van belang om afspraken te maken rondom moderne media. De noodzaak ervan wordt duidelijk rondom incidenten zoals die bij cyberpesten kunnen ontstaan. BVS biedt verschillende mogelijkheden om te ondersteunen in het maken van beleid en de daaruit voortvloeiende afspraken.

Studie met het team
- Visie-ontwikkeling
- Beleidsontwikkeling
- Handvatten om in gesprek te gaan met ouders en leerlingen.
- Gezamenlijk afspraken maken.
- Eventueel een lessenserie ontwerpen voor de school.

Lessenserie
In circa zes lessen voor klas 5 en/of 6 behandelen we onderwerpen op het gebied van moderne media, zoals:
- cyberpesten
- games
- reclame
- nepnieuws
- seksualisering
- www: wat is waar, wat is niet waar?

Ouderavond
Een ouderavond maakt logischerwijze onderdeel uit van beleid en afspraken en/of een lessenserie rondom moderne media. Een adviseur van BVS kan een ouderavond verzorgen.

Gerelateerd aanbod
- Leerlijn digitale geletterdheid - maatwerk/op school
- Netwerk Digitale Geletterdheid - cursus
- Regenboogschool - maatwerk/op school
- Regenboog op maat - maatwerk/op school
- Regenboog Train de Trainer - cursus
- Regenboog Licentiehouder Nascholing - cursus