schooltrajecten

Inspectie: voorbereiding op een bezoek
Ondersteuning bij toezicht van de Inspectie

Een goede relatie met de Inspectie van het Onderwijs is van essentieel belang. Wilt u ondersteuning bij een intensief toezicht vanuit de Inspectie, dan zorgen wij voor:

  • een quick scan: we komen één dag langs en lopen met een ‘inspectieblik’ door de school en inventariseren wat de verbeterpunten zijn, op alle door de inspectie gebruikte indicatoren voor toezicht;
  • of een uitgebreider onderzoek als voorbereiding op een aangekondigd inspectiebezoek;
  • een plan van aanpak, waarin we de door de Inspectie gesignaleerde punten in een tweejarig project formuleren. De verbeteringen zijn na twee jaar tot stand gebracht. We zorgen tegelijkertijd voor de inhoudelijke begeleiding bij het uitvoeren van het plan van aanpak en we begeleiden en adviseren de schoolleiding (en bestuur) in het aansturen van deze processen