schooltrajecten

Kwaliteitszorg
Werken aan kwaliteit

De zorg voor kwaliteit is van essentieel belang voor de verdere ontwikkeling van uw onderwijs. Levend onderwijs vraagt een doorgaande ontwikkeling en verbetering. Het is daarom van belang regelmatig naar de inhoud van het onderwijs en de organisatie te kijken.

De bewaking en verbetering van kwaliteit zijn voor scholen steeds belangrijker. Met een goed kwaliteitssysteem krijgt de schoolleider overzicht van de processen in de school. En kan hij bijsturen als dat nodig is. Het traject kwaliteitsbeleid bestaat uit:

  • een kwaliteitssysteem, die de visie op kwaliteitsbeleid en alle processen in de school beschrijft;
  • een implementatiesystematiek om met de schoolleider de gewenste verbeteringen stapsgewijs in te voeren;
  • opleiding van interne auditoren die jaarlijks in de school hun ‘luisterronde’ doen.

BVS hanteert diverse instrumenten om u te helpen met het ontwikkelen van de kwaliteit van uw school.

Handboek
In dit handboek zijn de processen beschreven die ervoor zorgen dat de kwaliteit geborgd wordt. Dit handboek wordt ontwikkeld met de hulp van de schoolleiding de medewerkers.

Schoolleidersregister
PO: dit aanbod is als bron voor informeel leren bij het Schoolleidersregister PO te registreren. De inhoud van deze cursus sluit gedeeltelijk aan bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en kan onderdeel uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.