schooltrajecten

Leerlijn voor digitale geletterdheid

Het is belangrijk om met leerlingen te spreken over het gebruik van diverse media, zoals facebook, Instagram, smartphone, etc. Om dit op schoolniveau goed af te stemmen is het van belang leerdoelen vorm te geven, gebaseerd op de leerlijn digitale geletterdheid van SLO.

Adviseurs van BVS kunnen op uw school deze leerlijn samen met het team inhoud geven.

Onze adviesur Lisette Stoop is gecertificeerd mediacoach

Gerelateerd aanbod
- Digitale geletterdheid: schoolafspraken - maatwerk/op school
- Netwerk Digitale Geletterdheid - cursus
- Leerlijnen voor kleuteronderwijs
- Leerlijnen voor rekenen
- Leerlijnen voor taal.