schooltrajecten

Leerlijnen voor Mediawijsheid
Leerstof afstemmen op uw school

Het is tegenwoordig belangrijk om met de leerlingen te spreken over het gebruik van diverse media, zoals facebook, Instagram, smartphone, etc. Om dat op schoolniveau goed af te stemmen is het van belang een leerlijn vorm te geven.

BVS kan op uw school deze leerlijn samen met het team ontwikkelen.

BVS is gecertificeerd mediacoach

Gerelateerd aanbod
- Leerlijnen voor kleuteronderwijs
- Leerlijnen voor rekenen
- Leerlijnen voor taal.