schooltrajecten

Pakket Integrale Schoolontwikkeling (ISO)

Zeker nu de belangstelling voor het vrijeschoolonderwijs groeit, is het belangrijk om de kwaliteit hiervan te borgen. Wij denken dat een integrale aanpak de meest duurzame ontwikkeling verzorgt.

Samen bouwen
BVS-schooladvies staat voor het vrijeschool onderwijs. We zijn er trots op dat we mee mogen bouwen aan de ontwikkeling van dit onderwijs. Wij verzamelen kennis, ervaring en delen onze expertise. We ondersteunen onderzoek, geven informatie en kijken zorgvuldig hoe we vrijescholen optimaal kunnen
helpen in hun ontwikkeling.

Volgens ons is het van belang een integrale aanpak te verzorgen. Vaak komen we in ons werkveld tegen dat er kleine vragen worden gesteld voor een studiedag of
een kleine invulling. Uit ervaring weten we dat leren en veranderen pas echt tot stand komt als er sprake is van een langdurig traject met een inleidende fase, een implementatie fase en een borgingsfase. Dat wordt ondersteund
door wetenschappelijk onderzoek. Als we niet tot en met de borging betrokken zijn, blijft het leereffect achter bij de verwachting.

Vaak is het vanuit een school moeilijk om te komen tot een grotere langdurige afspraak vanwege de financiën. Tegelijkertijd weet iedereen dat een integrale
schoolontwikkeling het meeste effect heeft en op den duur het meest duurzaam is en een lagere investering vergt. Voor ons is het van belang om duidelijkheid te
hebben over beschikbare mensen en middelen. Dat geeft de mogelijkheid werk goed in te plannen, tijd vrij te maken voor ontwikkeling en innovatie én effectief met de inzet van adviseurs en schoolpsychologen om te gaan.

Wij willen u graag een aanbod doen waarbij ons gezamenlijke doel wordt gerealiseerd en voor u een interessant voordeel ontstaat.

Pakket Integrale Schoolontwikkeling
Het Pakket Integrale Schoolontwikkeling omvat een bedrag per leerling dat u per
(school)jaar aan ons besteedt. Van dat bedrag kunnen we een pakket uren
beschikbaar stellen tegen een tarief dat 23% lager is dan het normale tarief.

Wat is uw voordeel?
• U beschikt over een aantal uren waarmee uw eigen personeel kan worden ontlast en de onderwijs- en zorgstructuur kan worden versterkt.
• U beschikt direct over vakkundig personeel als aanvulling op uw eigen expertise.
• Uw vraagstukken worden direct en vakkundig aangepakt.
• U kunt langere en meer planmatige trajecten opzetten (meer beschikbare tijd voor hetzelfde budget) die voldoen aan het grootste leerrendement.
• U draagt bij aan het onderzoek en de innovatie van diensten en producten die speciaal voor het vrijeschoolonderwijs worden ontwikkeld.

Hoe ziet dat eruit?
• Stel: U heeft een school met 150 leerlingen. U betaalt een bedrag van €72,- per leerling (150 x €72,- = €10.800,-). U krijgt na betaling een tegoed van 108 uur (10.800/uurtarief van €100,-).
• Stel: U heeft meer uren nodig. U kunt nogmaals 50% van het aantal afgenomen uren (in dit voorbeeld 54) aankopen tegen hetzelfde voordelige uurtarief van €100,-. Deze uren betaalt u per keer na verbruik.
• Stel: U heeft meer uren nodig. U betaalt het reguliere tarief van €130,75 per uur.
Mocht u al gebruik maken van een ondersteuningspakket dan kunnen we dat pakket als onderdeel opnemen van het “Pakket Integrale Schoolontwikkeling”. Bij werk dat onder het 21% btw tarief valt (managementadvies en onderwijsadvies) zal de btw apart gefactureerd worden.