schooltrajecten

Regenboogschool
Certificering van sociaal-emotionele vaardigheden

Als school kun je je certificeren als Regenboogschool. Dat houdt in dat je als school continu werkt aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen aan de hand van Regenboogaanpak van BVS. Het betekent dat er op school een interne Regenboogtrainer is, dat de sociaal emotionele vaardigheden worden gemonitord, dat nieuwe leraren worden opgeleid en dat de school beleid heeft om deze kwaliteit te borgen. 

BVS biedt sinds 2009 Regenboog aan. Dit bestaat uit trainingen, interventies, (licentiehouder-)nascholing en producten en materialen (spellen).

Voorwaarden
Om als school in aanmerking te komen voor certificering dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- de meerderheid van het team is geschoold door BVS
- in het schoolbeleid is opgenomen dat Regenboog preventief en curatief wordt ingezet bij sociaal vaardig worden van kinderen.
- de school heeft een licentiehouder Regenboog, die jaarlijks deelneemt aan de cursus Regenboog Licentiehouder - Nascholing.

Proces
Om tot certificering te komen kun je als school dit aanvragen bij onze coördinator Regenboog, Annechien Wijnbergh. Zij beoordeelt of de school voldoet aan de drie voorwaarden en geeft eventueel aan wat de school nog moet doen om in aanmerking te komen. Zodra de school aan de voorwaarden voldoet, ontvangt zij haar certificering.

De kosten voor een Regenboogschoolbordje is inbegrepen in de Regenboog Licentiehouder Nascholing deelname.