schooltrajecten

Teamontwikkeling
Nieuwe inspiratie op doen

Zoals het team functioneert, zo draait de school. Soms is het nodig in een team de bakens te verzetten. Omdat de samenwerking vast loopt. Of om nieuwe inspiratie op te doen. Factoren die het functioneren van het team beïnvloeden zijn bijvoorbeeld:

  • aanwezige kwaliteiten: waar zijn we goed in, wat kunnen we niet;
  • interactiepatronen herkennen, al dan niet gewenst;
  • rollen die een team aan mensen toedicht of waar iemand niet meer van afkomt;
  • toebedeelde taken en verantwoordelijkheden;
  • wijze van overleg en besluitvorming.

.
Ons programma stemmen we met u af op basis van een analyse van de beginsituatie en heldere doelstellingen. Te gebruiken werkvormen zijn: onze lerarenspelen (reflectie op eigen gedrag en houding), intervisie (zowel naar aanleiding van handelingsverlegenheid als topervaringen), planetenkwaliteiten, spreek- en luisteroefeningen, vergadertechniek enzovoort.

Dit aanbod is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat het gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Schoolleidersregister
PO: dit aanbod is als bron voor informeel leren bij het Schoolleidersregister PO te registreren. De inhoud van deze cursus sluit gedeeltelijk aan bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en kan onderdeel uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Gerelateerd aanbod
- Individuele coaching van de schoolleider
- Intervisie, het team sterk maken
- Leiderschap
- Visie ontwikkeling