schooltrajecten

WMK-PO of VO
Instrument voor meting van de kwaliteit van school

Dit kwaliteitszorgsysteem, Werken Met Kwaliteit in het Primair of Voortgezet Onderwijs, is ontwikkeld door Cees Bos. BVS-schooladvies kan scholen helpen dit systeem efficiënt te gebruiken.

  • Het is gebaseerd op het toezicht kader van de inspectie en bevat alle elementen om de totale kwaliteitszorg te managen en verder te ontwikkelen:
  • tevredenheidsonderzoeken voor ouders, leraren en leerlingen,
  • in kaart brengen van de ontwikkeling van opbrengsten,
  • volgsysteem ontwikkeling medewerkers
  • mogelijkheid om te rapporteren vanuit het INK model.

.
Dit systeem kan volledig gehanteerd worden door degene die verantwoordelijk is voor de kwaliteitszorg in uw school.

Schoolleidersregister
PO: dit aanbod is als bron voor informeel leren bij het Schoolleidersregister PO te registreren. De inhoud van deze cursus sluit gedeeltelijk aan bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en kan onderdeel uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Gerelateerd aanbod
Kwaliteitsmanagement certificaat voor vrijescholen
Kwaliteitszorg
Vragenlijsten via SurveyMonkey