leerkrachtcursussen

Coaching in de eigen school

Goede ondersteuning van leraren

In veel vrijescholen zoeken leraren naar verbetering van hun onderwijs. Veel nieuwe leraren vragen ondersteuning, net als de zittende mensen die hun eigen werk willen verbeteren. Wie verzorgt die begeleiding van leraren? Intervisiegroepen en begeleiding door een externe adviseur zijn bekende hulpmiddelen.

Steeds vaker begeleidt de intern begeleider leraren. Naast dat IB'ers kijken naar het onderwijs van leraren gericht op leerlingen die extra zorg behoeven, is er behoefte aan dat IB'ers leraren ondersteunen in hun zoeken naar verbetering van het eigen werk. De intern begeleider krijgt daarmee ook coachende rol van leraren.

De IB'er heeft als coach ook ondersteuning nodig. De cursus coaching in de eigen school leert je vaardigheden en invalshoeken waar je je op richt in een begeleiding en hoe je dat in de praktijk brengt. Hoe help ik mijn collega te reflecteren op het werk dat hij gedaan heeft en plannen te maken voor de toekomst zó dat hij nu zijn eigen keuzes kan maken.

Doelgroep
Intern begeleiders, coaches en anderen met een begeleidende taak in de scholen. Werken met collega’s vraagt andere vaardigheden, andere invalshoeken dan werken met kinderen. We verwachten dat je werkzaam bent als coach of (intern) begeleider waardoor je kunt reflecteren op je eigen werk.

Werkwijze
Naast theoretische achtergronden oefenen we gesprekstechnieken, je bewustzijn van je eigen communicatie, zowel verbaal als nonverbaal, en het reflecteren op je eigen werk.

Materiaal: 

Er zijn geen bijkomende materiaalkosten.

Specificaties: 
Vanaf 6 deelnemers
Datum en tijd: 
maandag, 14 september, 2020 - 10:00 tot 16:00
maandag, 5 oktober, 2020 - 10:00 tot 16:00
Locatie: 
BVS schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€430,- per persoon - 2 dagen

Cursus aanmeldformulier