leerkrachtcursussen

Coaching in de eigen school

Goede ondersteuning van leraren

In veel scholen zoeken leraren naar verbetering van hun onderwijs. Veel nieuwe leraren komen de scholen binnen en vragen ondersteuning. Meer en meer wordt gezocht naar mensen binnen de organisatie die de ondersteuning van nieuwe leraren verzorgen. Maar ook de zittende mensen die hun eigen werk willen verbeteren krijgen steun van collega’s of intern begeleiders.  Intervisiegroepen, begeleiding door iemand van buiten de school zijn bekende hulpmiddelen. Intern begeleiders kijken ook naar het onderwijs van de leraren, vaak nog gericht op leerlingen die extra zorg behoeven. Daarnaast is er de behoefte leraren te ondersteunen in hun zoeken naar verbetering van het eigen werk. De begeleider, de coach zelf, heeft ook ondersteuning nodig. Waar richt ik op? Hoe doe ik dat? Het zijn die vaardigheden, die invalshoeken waar de cursus op gericht is. Hoofdmoot van de cursus is: hoe help ik mijn collega te reflecteren op het  werk dat hij gedaan heeft en plannen te maken voor de toekomst zó dat hij nu zijn eigen keuzes kan maken.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor intern begeleiders, coaches en anderen die een begeleidende taak in de scholen vervullen. Werken met collega’s vraagt andere vaardigheden, andere invalshoeken dan werken met kinderen. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zelf werkzaam zijn als coach of (intern) begeleider waardoor reflectie op eigen werk mogelijk is.

Werkwijze
Naast theoretische achtergronden zijn we oefenend aan het werk: gesprekstechnieken, bewustzijn van eigen communicatie zowel verbaal als nonverbaal, reflecteren op eigen werk.

Registerleraar
Dit aanbod is niet aangemeld bij Registerleraar.nl, omdat het momenteel niet mogelijk is om nieuw aanbod te laten valideren.

Materiaal: 

Er zijn geen bijkomende materiaalkosten.

Specificaties: 
Vanaf 6 deelnemers
Datum en tijd: 
woensdag, 11 maart, 2020 - 09:30 tot 16:30
woensdag, 18 maart, 2020 - 09:30 tot 16:30
Locatie: 
BVS schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€378,- per persoon - 2 dagen

Cursus aanmeldformulier