leerkrachtcursussen

Rekenen op de vrijeschool

Werken vanuit het geheel en rekenen in beweging zijn twee basisprincipes in het rekenonderwijs van de vrijeschool. Maar waar draagt dit werken vanuit het geheel en het rekenen in beweging toe bij? Hoe kan ik deze principes vertalen naar de praktijk, zodat zij vruchtbaar kunnen zijn in de ontwikkeling van het kind? Hoe kan ik deze plaatsen in hedendaagse rekendidactiek?

Werkwijze
Dagdeel 1:
- Visie op rekenonderwijs in de vrijeschool.
- Waar rekenen in beweging toe bij kan dragen?
- Rekenen in beweging verder uitdiepen en
- Uitwerken naar de eigen praktijk.

Dagdeel 2:
- Visie op rekenonderwijs in de vrijeschool.
- Werken vanuit het geheel naar de delen.
- Hoe doe ik dat in de periode?
- Hoe doe ik dat in het oefenuur?

Zelfstudie
- Uitwerken van de vakinhoud uit de studiemiddagen (2 uur)
- Literatuurstudie (2 uur).

Deze cursus is gevalideerd voor 11 RU door:

 

Gerelateerd aanbod
- Een rekenrijkere klas module 3 - maatwerk
- Rekenen - automatiseren en memoriseren - cursus
- Hiermee leer je kinderen rekenen - map
- Dyscalculieprotocol voor de vrijeschool - digitaal werkdocument
- GORT: Goed Onderwijskundig Reken Traject - reader

Materiaal: 

Geen bijkomende materiaalkosten.

Literatuur (optioneel, zelf aan te schaffen)
- Wember, V. (2016), Wilsopvoeding. Uitgeverij Pentagon.
- Steiner, R. (2004), Opvoeding en onderwijs, 5e voordracht. Vrij Geestesleven.
- BVS-schooladvies (2006), Kinderen leren rekenen.
- Schuberth, E. (2012) Der Anfangsunterricht in der Mathematik (3e druk). Stuttgard: Verlag Freies Geistesleben.

Datum en tijd: 
vrijdag, 15 januari, 2021 - 13:00 tot 16:30
vrijdag, 12 maart, 2021 - 13:00 tot 16:30
Locatie: 
BVS-schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€249,- per persoon - 2 middagen

Cursus aanmeldformulier