leerkrachtcursussen

Een rekenrijkere klas module 2

Werken met de vertaalcirkel

In recente rekenstudies komt naar voren dat het vak rekenen vier hoofdlijnen kent. Vier gebieden waarop de kinderen moeten leren omgaan met strategieën en rekenfeiten. Al het rekenen start met het ontwikkelen van begrip voor een nieuw rekenonderwerp. Maar hoe doe je dat nou handig in het periodeonderwijs. De snelle kinderen weten vaak al direct wat het juiste antwoord is en ervaren niet de zin van het ontwikkelen van een breder scala aan begrip voor het onderwerp, ze weten immers het antwoord al. Zwakkere leerlingen lijken het begrip überhaupt niet te ontwikkelen, hoe vaak ze ook aan de instructietafel zitten. Hoe kan je met 1 som tegemoed komen aan deze diversiteit in de klas, waarbij de snellere leerling een breder begrip kan ontwikkelen en de zwakkere leerling tot begrip kan komen?

Werkwijze
Middag 1:
- Visie op rekenonderwijs in de vrijeschool
- Hoofdlijnenmodel
- 7 levensprocessen in het leren
- Hoe ontwikkel je bij de kinderen begrip voor de lesstof.
- Werken met de vertaalcirkel in de klas.
- Didactische aanwijzingen bij het aanleren van de verschillende stappen.  

Middag 2:
- Terugblik en feedback
- Visie op rekenonderwijs in de vrijeschool.
- Verbinding tussen verschillende modellen en
- Rekenpedagogische achtergronden van het vrijeschoolonderwijs.
- Hoe werken met de vertaalcirkel tegemoet kan komen aan de drie basisbehoeften van de leerling.
- Werken aan compententie, verbondenheid en autonomie.
- Versterken van de leerkracht-vaardigheid bij het werken met de vertaalcirkel.

Zelfstudie
- Uitwerken van de inhoud van de studiemiddag (2 uur)
- Literatuurstudie (2 uur).

Deze cursus is gevalideerd voor 11 RU door:

Gerelateerd rekenaanbod
- Een rekenrijkere klas module 1 - cursus
- Een rekenrijkere klas module 3 - maatwerk
- Hiermee leer je kinderen rekenen - cursus
- Hiermee leer je kinderen rekenen - map
- Dyscalculieprotocol voor vrijescholen- digitaal werkdocument
- GORT: Goed Onderwijskundig Reken Traject - reader

Materiaal: 

Geen bijkomende materiaalkosten.

Literatuur (optioneel, zelf aan te schaffen)
- Wember, V. (2016), Wilsopvoeding. Uitgeverij Pentagon.
- Steiner, R. (2004), Opvoeding en onderwijs, 5e voordracht. Vrij Geestesleven.
- BVS-schooladvies (2006), Kinderen leren rekenen.
- Schuberth, E. (2012) Der Anfangsunterricht in der Mathematik (3e druk). Stuttgard: Verlag Freies Geistesleben.
- Groenestijn, M. van, Borghouts, C., Janssen, C. (2011), Protocol ERWD. Koninklijke van Gorcum.

Locatie: 
BVS schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€198,- per persoon - 2 ochtenden

Cursus aanmeldformulier