leerkrachtcursussen

Hiermee leer je kinderen rekenen

Op steeds meer vrijescholen wordt er gewerkt met de (taal)methodiek van José Schraven, Zo leer je kinderen lezen en spellen. Verschillende scholen vroegen ons of deze methodiek ook bestaat voor het leren rekenen.

We hebben nu een programma ontwikkeld dat een antwoord kan geven op deze vraag. Met de methodiek Hiermee leer je kinderen rekenen bieden wij leerkrachten een hulpmiddel om kinderen beter te leren rekenen. Het programma is gebaseerd op een aantal bestaande programma’s, en zo aangepast en samengevoegd dat het een doorlopende leerlijn binnen de vrijeschool biedt voor het automatiseren van de belangrijkste rekenvaardigheden. Door hier in het begin van de onderbouwtijd in te investeren, ontstaat er gedurende de hele schooltijd meer tijd om het hele domein rekenen te verkennen.

Klik hier voor meer informatie.

Werkwijze
Middag 1:
- automatiseren, memoriseren en hoofdrekenen
- rekenen in beweging (visie op rekenonderwijs in de vrijeschool)
- methodiek leren kennen
- directe instructie
- oefenen met lesonderdelen (optellen en aftrekken)

Middag 2:
- automatiseren, memoriseren en hoofdrekenen
- rekenen als leer- of ontwikkelingsstof (visie op rekenonderwijs in de vrijeschool)
- ervaringen met methodiek, knelpunten bespreken en oplossen
- oefenen met lesonderdelen (vermenigvuldigen en delen, rekenen met grotere getallen).

Toevoeging cursus Uden (start 8-11-2019)
- Deze cursus wordt gecombineerd met Een rekenrijkere klas module 1 en beslaat 3 middagen.

Deze cursus is voor 7 RU gevalideerd door:

Gerelateerd aanbod
- Hiermee leer je kinderen rekenen - werkmap
- GORT: Goed Onderwijskundig Reken Traject - reader
- Dyscalculieprotocol voor de vrijeschool - digitaal werkdocument
- Een rekenrijkere klas module 1 - cursus
- Een rekenrijkere klas module 2 - cursus
- Een rekenrijkere klas module 3 - maatwerk

Materiaal: 

Voor deze cursus dient de cursist de map Hiermee leer je kinderen rekenen aan te schaffen: deze map ontvangt de cursist bij aanvang van de cursus en wordt los van de cursusprijs gefactureerd.

Specificaties: 
De cominatie met Een rekenrijkere klas module 1 in Uden is 3 dagen.
Locatie: 
BVS Schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€297,- per persoon - 3 dagdelen (exclusief cursusmap)

Cursus aanmeldformulier - Hiermee leer je kinderen rekenen