leerkrachtcursussen

Leerkrachtvaardigheden: versterken en uitbreiden

In deze praktische cursus gaan we aan het werk met onder andere de volgende vragen: Hoe sluit ik met mijn leerkrachthandelen het beste aan bij de onderwijsbehoeften van mijn leerlingen? Hoe kom ik er achter wat nu eigenlijk de onderwijsvraag is van mijn leerlingen? Welke uitlegtechnieken en werkvormen kan ik wanneer het beste inzetten? Wanneer kies ik voor sturend onderwijs, ontwikkelend onderwijs, ontdekkend onderwijs of kindvolgend onderwijs? En wat vraagt dit van mijn (leerkracht) handelen?

Werkwijze
In een reeks van 3 middagen wordt aan de hand van ingebrachte casussen en andere praktische voorbeelden de theorie aan de praktijk verbonden en worden diverse onderwijstechnieken aangereikt.

Na elke bijeenkomst gaan cursisten in hun klas met het geleerde aan de slag en delen de volgende bijeenkomst hun ervaringen. Dit is een belangrijk aspect van de middagen en vraagt daarmee van leerkrachten dat zij tussen de bijeenkomsten door actief aan de slag gaan met de inhoud van de cursus.

Registerleraar
Dit aanbod is niet aangemeld bij Registerleraar.nl, omdat het momenteel niet mogelijk is om nieuw aanbod te laten valideren.

Materiaal: 

Geen bijkomende materiaalkosten.
- Materiaal wordt tijdens de cursus uitgereikt.
- Benodigde literatuur wordt voorafgaande aan de start van de cursus per mail door gegeven.
- Op de eerste bijeenkomst brengt iedereen een casus van een leerling mee. Richtvragen om deze casus voor te bereiden volgen voorafgaande aan de eerste bijeenkomst.

Specificaties: 
Vanaf 8 deelnemers. Drie middagen. 6/3, 17/4 en 29/5.
Datum en tijd: 
woensdag, 6 maart, 2019 - 14:00 tot 17:30
woensdag, 17 april, 2019 - 14:00 tot 17:30
woensdag, 22 mei, 2019 - 14:00 tot 17:30
Locatie: 
BVS schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€297,- per persoon - 3 middagen

Cursus aanmeldformulier