leerkrachtcursussen

Netwerk Hoogbegaafdheidsspecialisten

Middels deze cursus willen wij een netwerk opzetten voor (hoog)begaafdheidsspecialisten. Dit kunnen oud cursisten zijn of leraren die elders een cursus hoogbegaafdheid hebben gedaan en nu veel werken met hoogbegaafdheid binnen de school. Tijdens deze bijeenkomsten zullen wij de kennis over hoogbegaafdheid verdiepen, intervisiegesprekken voeren en de specialisten ondersteunen in een verbetertraject dat zij op school gaan uitvoeren.

Werkwijze
Tijdens iedere bijeenkomst wordt het thema (hoog-)begaafdheid uitgediept met recente onderzoeken (uit de wetenschap en vanuit de antroposofie), successen en ontwikkelingen uit het veld. Aansluitend staat 1 thema centraal, te denken valt hier aan het vormgeven van beleid, de kleuter, kinderen in de laagste of in de hoogste klassen van de onderbouw of uitdagende leerprogramma’s. Ook wordt er gekeken naar het opzetten van plusklassen. Tot slot is er ruimte voor intervisiegesprekken.

Thema's per bijeenkomst:
- Reflectie op geleerde uit voorgaande bijeenkomst
- Verdiepen visie
- Beleid/protocol opstellen/verfijnen
- Omgang met compacten, verrijken en versnellen
- Versterken van de eigen rol als coördinator in school.
Incidenteel komen thema’s langs als:
- Individuele begeleiding van hoogbegaafde leerlingen 
- Verrijking in een plusklas
- Aanleren en versterken van leerkrachtvaardigheden bij collega’s 
- Onderwerpen aan de hand van vragen van deelnemers.

Zelfstudie:
De deelnemers wordt iedere keer gevraagd om het geleerde in de eigen school in te brengen. Het voorbereiden van de oefening van het nieuw geleerde in de praktijk duurt gemiddeld 4 uur na elke studiebijeenkomst.

Deze cursus is gevalideerd voor 21 RU door:

Gerelateerd aanbod
- Folder hoogbegaafdheid
- Hoogbegaafde kinderen in de klas - cursus
- Hoogbegaafdheid in de klas - maatwerk op school
- Hoogbegaafdheid - werkmap
- Hoogbegaafdheid In de Rooswaaier onderbouw
- Hoogbegaafdheid In de Rooswaaier kleuters/klas 1
Acadin - digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen

Materiaal: 

Geen bijkomende materiaalkosten.

Voorafgaand aan elke bijeenkomst ontvangen de deelnemers een gedetailleerde agenda en de benodigde materialen.

Specificaties: 
Doelgroep: Specialisten hoogbegaafdheid, die hebben deelgenomen aan de cursus Hoogbegaafde kinderen in de klas of een vergelijkbare specialisatie hebben gevolgd (te denken valt aan ECHA-opleiding, Novilo, VrijHoog e.d.).
Datum en tijd: 
woensdag, 30 september, 2020 - 14:00 tot 17:00
woensdag, 27 januari, 2021 - 14:00 tot 17:00
woensdag, 19 mei, 2021 - 14:00 tot 17:00
Locatie: 
BVS Schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€ 325,- per persoon, 3 middagen

Cursus aanmeldformulier