leerkrachtcursussen

Netwerk Intern Begeleiders

Het uitwisselen van expertise inspireert om je werk te doen. BVS biedt Intern Begeleiders graag een netwerk aan waarin zij eigen expertise en de expertise vanuit BVS delen. Door te sparren met collega-IB’ers kun je rijker en met een bredere kijk het IB-werk doen. Je vergroot invalshoeken, je verbindt je met vakgenoten en je deelt je kennis.

Deze bijeenkomst is bedoeld om tot een onderlinge uitwisseling te komen voor interne begeleiders op vrijescholen. Tijdens deze bijeenkomst ïnventariseren we welke vragen er leven, welke we al direct met elkaar kunnen beantwoorden en welke vragen er nog blijven liggen. Afhankelijk van de behoefte kan hierna een vervolg plaatsvinden in de vorm van een aantal intervisiebijeenkomsten.

Onderwerpen die een plek kunnen hebben:
- het uitbreiden/versterken van je begeleidingsvaardigheden,
- het uitbreiden/ vergroten van je kennis op het gebied van de vrijeschoolpedagogiek en relevante onderdelen van de heilpedagogie,
- reflectie op de invulling van de functie van IB-er,
- het ontwikkelen van een visie op je eigen functie binnen de school waar je werkt.

Materiaal: 

Geen bijkomende materiaalkosten.

Specificaties: 
Vanaf 6 deelnemers
Datum en tijd: 
vrijdag, 12 april, 2019 - 10:00
Locatie: 
BVS schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€250,- per persoon - 2 dagen

Cursus aanmeldformulier