leerkrachtcursussen

Netwerk Rekenspecialisten

Het netwerk is bedoeld om leerkrachten en/of rekenspecialisten/rekencoördinatoren bij elkaar te brengen. De afgevaardigde van uw school wordt/is de vraagbaak in de school op het gebied van reken-wiskunde onderwijs en bewaakt de identiteit van het vrijeschoolonderwijs op dit gebied.

Het rekenonderwijs blijft aan verandering onderhevig. De oorzaak van deze veranderingen zijn de toenemende druk vanuit de inspectie, de veranderende visie op rekenen en rekenonderwijs en de schat aan mogelijkheden die ontwikkeld worden. Het is van belang dat er binnen de school een coördinator/specialist is die op de hoogte is van de veranderingen en mogelijkheden. Daarnaast heeft deze specialist kennis nodig om verdieping te brengen in de visie op het rekenonderwijs.

BVS-schooladvies heeft veel ervaring opgedaan met netwerken voor rekenspecialisten, deelnemers zien het als een waardevolle aanvulling.

Klik hier voor meer informatie. Normaal is de contacttijd van 3 dagdelen à 3 uur verdeeld over 3 bijeenkomsten, maar 1 netwerkgroep is verdeeld over 5 bijeenkomsten. De studielast is daarmee gelijk, maar de verdeling in de tijd is iets anders.

Zelfstudie:
- literatuurstudie (3 uur)
- observaties en analyse van lessen in de eigen school (4,5 uur)
- gesprek met schoolleider: jaarplan, speerpunten en doelen m.b.t. rekenonderwijs in de school (1,5 uur).

2019/2020:
Groep Gouda: 27 september 2019, 22 november 2019, 14 februari 2020 en 5 juni 2020.

Deze cursus is gevalideerd voor 18 RU door

Materiaal: 

Geen bijkomende materiaalkosten.

Voorafgaand aan elke bijeenkomst ontvangen de deelnemers een agenda.

Specificaties: 
Het minimum aantal deelnemers is 8.
Datum en tijd: 
vrijdag, 5 juni, 2020 - 13:30 tot 16:30
vrijdag, 9 oktober, 2020 - 13:30 tot 16:30
vrijdag, 5 februari, 2021 - 13:30 tot 16:30
vrijdag, 28 mei, 2021 - 13:30 tot 16:30
Locatie: 
Vrijeschool Ridderslag, Gouda, Ridder van Catsweg 256a
Kosten: 
€ 325,- per persoon - 3 middagen

Cursus aanmeldformulier