leerkrachtcursussen

Netwerk Taalspecialisten

De cursus Taalspecialisten bestaat uit een kleine, vaste groep van maximaal 8 deelnemers waarin hulp geboden wordt bij implementatieprocessen taal en taalverbetertrajecten. De cursusgroep is een intervisiegroep voor taalspecialisten en voortrekkers binnen hun school. De cursus kan ingezet worden als nascholing in het kader van vakbekwaam naar excellent. Elke cursusgroep is een besloten groep en vaste deelnemers dienen zich ieder jaar opnieuw op te geven.

Werkwijze
​De inhoud en indeling over de verschillende studiedagen gebeurt in onderling overleg tijdens de eerste bijeenkomst. Het is tevens een platform voor uitwisseling en inspiratie rondom de nieuwste ontwikkelingen en gezichtspunten over het taalonderwijs.

Voorwaarde: deelgenomen hebben aan alle cursussen ‘zo leer je kinderen lezen en spellen’, of bereid zijn dat in dit lopende schooljaar te doen.

Zelfstudie:
- Literatuur lezen (w.o. de taaldomeinen katernen) (2 uur)
- Project- en/of procesverslag opstellen van een door de cursist zelf gekozen implementatie-, taalbeleidsplan- of borgingsvraagstuk, dat wordt bedoordeeld door de cursusleider (6 uur).

Deze cursus is voor 20 RU gevalideerd door:

 

Materiaal: 

Geen bijkomende materiaalkosten.

Iedere deelnemer moet een toegangscode bezitten voor Taalweb, de webbased taalomgeving van BVS schooladvies (voorheen taal-cd) en in het bezit zijn van de map Zo leer je kinderen lezen en spellen.

Specificaties: 
Taalspecialisten, taalcoördinatoren, IB’ers. Je hebt op je school een voortrekkersfunctie, de bevoegdheid je collega’s in de klas te ondersteunen bij de verbetering van het lees- en spellingsonderwijs.
Datum en tijd: 
maandag, 2 november, 2020 - 10:00 tot 15:00
maandag, 25 januari, 2021 - 10:00 tot 15:00
maandag, 19 april, 2021 - 10:00 tot 15:00
Locatie: 
BVS schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18 (2/11, 25/1 en 19/4).
Kosten: 
€480,- per persoon - 3 dagen.

Cursus aanmeldformulier - Netwerk Taalspecialisten