leerkrachtcursussen

Opleiding vrijeschoolpedagogie voor leraren basisonderwijs (VOL)

(voorheen) applicatiecursus

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie de maatschappij steeds nieuwe krachten toevoegt.” – Rudolf Steiner

Door de groei van bestaande vrijescholen en initiatieven voor nieuwe vrijescholen is de verwachting dat op zeer korte termijn nieuwe vrijeschoolleerkrachten gezocht worden. BVS schooladvies (BVS) wil daarom beginnende en ervaren leerkrachten een omgeving bieden om te groeien in het vrijeschoolleraarschap.

Bekwaamheid vergroten
Veel leerkrachten die zich met vrijeschoolonderwijs willen verbinden, zijn in brede zin startbekwaam voor het onderwijs. Sommige leerkrachten die van Hogeschool Leiden komen zijn tevens startbekwaam op het gebied van vrijeschoolonderwijs. Toch kan in beide gevallen ondersteuning in de vrijeschoolpedagogie en -didactiek gewenst zijn. Hiervoor zijn opleidingen in de vrijeschoolpedagogie van toepassing. Naast VSPabo (Leiden), VS Regenboog (Eindhoven, onder auspiciën van VSPabo) en Stichting Athena (Deventer) biedt BVS in verband met de grote vraag een opleiding vrijeschoolpedagogie voor leraren basisonderwijs in Utrecht aan.

Doelgroep
Deze tweejarige cursus richt zich op het onderwijs in groep 1 tm 8 en is bedoeld voor (vak)leerkrachten met een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs die in een vrijeschool (willen) werken:

 • je beschikt over een regulier Pabo diploma,
 • je bent leraar in de invalpool,
 • je werkt al in de vrijeschool maar wil je in één of meerdere vakken verdiepen.
 • je bent al vakbekwaam en wil je bekwaamheid uitdragen en verdiepen (je levert een bijdrage aan de inhoud en vormgeving van de opleiding).

Opzet cursus
Thema’s die als een rode draad door de scholing heen zullen lopen zijn:

 • Antroposofische menskunde
 • Denken-voelen-willen  in periode- en kunstzinnig onderwijs
 • Temperamenten
 • Drieledig en vierledig mensbeeld.
 • Ontwikkelingsfasen van het kind
 • Vertelstof & vertellen
 • Leerplan
 • Kunstzinnig; beeldende en plastische activiteiten.

Zelfstudie

 • Literatuur lezen (40 uur)
 • Reflectieverslagen schrijven (10 uur)
 • Stage van 10 dagen (60 uur)
 • Eindpresentatie voorbereiden (4 uur).

Doelstelling
Het doel is om thuis te raken in enerzijds de tradities die leven binnen de vrijeschoolcultuur en anderzijds moed en inzicht te verwerven om nieuwe keuzes te maken binnen de eigen school. Daarbij komen vragen voorbij als: Wat vraagt de vrijeschool van mij als leerkracht? Hoe leer ik omgaan met het vrije ontwerp van de lessenseries? Welke kunstzinnige vaardigheden moet ik daarvoor scholen?

Naast de aanwezigheid bestudeert de cursist tenminste één kunstzinnig vak en krijgt het ‘in de vingers’. Ook reflecteert de cursist regelmatig het aangeleerde  door een opdracht / klein onderzoek in de eigen klas. Het is om die reden prettig wanneer cursisten al voor de klas staan of een stageplek hebben, waarin ze dergelijke opdrachten kunnen uitvoeren.

Portfolio
Deze cursus is geen opleiding met extern opgestelde criteria. De opdrachten in de cursus zijn bedoeld om vorm te geven aan een zo intensief mogelijk verdiepingstraject. In je POP geef je zelf je aandachtspunten aan. De gegeven opdrachten worden in het portfolio uitgewerkt als bewijsstuk van het doorlopen traject.

Alle elementen van de cursus (literatuur van de docenten en reflectieverslagen) verzamel je in je portfolio. Dit breid je uit met eigen gekozen artikelen, foto’s, ervaringen enz. rondom de onderwerpen zodat je verdieping zichtbaar is. De inhoud van het portfolio is een van de gespreksonderwerpen over je persoonlijke verdieping in de blokken.

Voor meer informatie klik hier (eisen lerarenregister).

Deze opleiding is gevalideerd voor 174 RU door:

Schooljaar 2019/2020: 14 november 2019 - 11 juni 2020
Schooljaar 2020/2021: 15 oktober 2020 - 17 juni 2021

Materiaal: 

Algemene literatuur (optioneel, zelf aan te schaffen)
- Dam, J. van (2012), Menskunde, pedagogie en gemeenschapsvorming. ISBN 9789490455477.
- Kiefte, F. de (2006), In gesprek over leren en didactiek. ISBN 9789062388936.
- Lievegoed, B.C.J. (2014), Ontwikkelingsfasen van het kind. ISBN 9789060384923.
- Schoorel, E. (2014), De eerste zeven jaar. Kinderfysiologie. ISBN 9789062385591.
- Steiner, R. (2015), De opvoeding van het kind. ISBN 9789072052483.
- Steiner, R. (2014), Gezondmakend onderwijs. ISBN 9789490455637.
- Steiner, R. (2014), Menskunde en opvoeding. ISBN 9789490455651.
- Steiner, R. & Buursink, M. (2009), Praktijk van het lesgeven. ISBN 9789060381878.

Specificaties: 
Schooljaar 2020/2021 start op 15 oktober 2020
Datum en tijd: 
donderdag, 15 oktober, 2020 - 09:30 tot 16:30
donderdag, 12 november, 2020 - 09:30 tot 16:00
donderdag, 10 december, 2020 - 09:30 tot 16:00
donderdag, 21 januari, 2021 - 09:30 tot 16:00
donderdag, 18 februari, 2021 - 09:30 tot 16:00
donderdag, 25 maart, 2021 - 09:30 tot 16:00
donderdag, 20 mei, 2021 - 09:30 tot 16:00
donderdag, 17 juni, 2021 - 09:30 tot 16:00
Locatie: 
BVS schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€1.075,- per persoon - per jaar (2 jarige opleiding)

Cursus aanmeldformulier