leerkrachtcursussen

Periodeonderwijs ontwerpen (PO)

Het periodeonderwijs vormt de kern van het vrijeschoolonderwijs. BVS-schooladvies zet de kracht van het periodeonderwijs graag in het licht vanuit de rotsvaste overtuiging dat vrijeschoolonderwijs in het algemeen en periodeonderwijs in het bijzonder vaardigheden en vermogens kunnen ontwikkelen die mensen helpen om hun individuele pad in het leven gestalte te geven.

Tijdens cursus periodeonderwijs ontwerpen gaan we uit van de drie bekende zinnen van het vrijeschoolonderwijs:

  • Leerstof is ontwikkelingsstof
  • Worden wie je bent
  • Onderwijs vanuit hoofd, hart en handen

Vanuit deze kerngedachten krijgt het onderwijs gestalte in een vrije ruimte tussen leraar en kind. Deze ruimte stemt de leraar af op de individuele behoeften van elk kind, de ontwikkelingsbehoeften in het algemeen en natuurlijk ook datgene wat we de kinderen mee willen geven aan instrumenten die zij in de maatschappij nodig zullen hebben.

Werkwijze

  • We werken deze drie ingangen uit en voorzien ze van concrete handvatten en houdingen.
  • We werken vanuit de periode die een leraar graag zou willen ontwerpen.
  • We wisselen inhoudelijk de verschillende ingangen van het periodeonderwijs uit.
  • Een werkplaats om eigen periodes te ontwerpen.
Materiaal: 

Graag meenemen:
- Laptop
- Materialen documenten die wellicht ondersteunend kunnen zijn voor het vormgeven van de periode (ter uitwisseling met collega’s).

Specificaties: 
Specificaties
Datum en tijd: 
woensdag, 28 oktober, 2020 - 14:00 tot 18:00
woensdag, 4 november, 2020 - 14:00 tot 18:00
Locatie: 
BVS-schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€285,- per persoon - 2 middagen

Cursus aanmeldformulier