leerkrachtcursussen

Regenboog Licentiehouder - Nascholing

Deze jaarlijks terugkerende tweedaagse cursus is een vervolg op de basiscursus Regenboog Train de trainer. Na het volgen van deze cursus kun je ook Regenbooglessen binnen je eigen school in andere klassen dan je eigen klas geven. Als licentiehouder kun je binnen je eigen school bovendien de voortrekker op het vakgebied sociaal emotionele vaardigheden zijn.

Werkwijze
Tijdens de bijeenkomsten houden we intervisie ten behoeve van implementatie processen van verbetering van het sociale klimaat in de eigen school en bieden we nascholing op vier onderdelen:
- kinderen (zoals het omgaan met kinderen die ontwikkelingsproblematiek laten zien);
- ouders (zoals het geven van de ouderavond in een andere klas);
- leerkrachten (zoals het bieden van ondersteuning aan klassenleerkracht in het sociale werkveld in de klas?);
- materiaal (zoals het ontwikkelen van spelmateriaal).

Naast de bijeenkomsten is er ook zelfstudie:
- ter voorbereiding op elke cursusdag het verzamelen van eigen vragen (2 uur)
- a.d.h.v. de vragen stelt de cursusleider een programma op: de deelnemer bereidt antwoorden voor op andermans gestelde vragen of zaken uitproberen (2 uur).
- het schrijven van een Plan van Aanpak voor sociaal-emotionele ontwikkelingsvaardigheden voor kinderen binnen de school (2 uur).

We vormen voor deze bijeenkomsten vaste (intervisie)groepen van maximaal 10 personen. We vragen u ieder jaar opnieuw in te tekenen.

Groepen
Groep Amsterdam: 27 oktober 2020 en 23 maart 2021
Groep Utrecht: 16 november 2020 en 22 maart 2021
Groep Athena: 20 november 2020 en 15 maart 2021

Deze cursus is gevalideerd voor 14 RU door:

Gerelateerd
Een school kan zich ook als Regenboogschool certificeren. Voor meer informatie, klik  hier.

Materiaal: 

Voor deze cursus zijn de map RegenboogRegenboogspel voor kinderen en Regenboogspel voor leerkrachten nodig. Deze kosten zijn niet in de cursusprijs inbegrepen. Indien u dit materiaal niet heeft, kun u dit bestellen bij via deze link.

Specificaties: 
Vanaf 6 deelnemers. Je hebt de Regenboog train de trainer gevolgd en hebt een certificaat.
Datum en tijd: 
maandag, 16 november, 2020 - 10:00 tot 15:00
maandag, 22 maart, 2021 - 10:00 tot 15:00
vrijdag, 20 november, 2020 - 10:00 tot 15:00
maandag, 15 maart, 2021 - 10:00 tot 15:00
dinsdag, 27 oktober, 2020 - 10:00 tot 15:00
dinsdag, 23 maart, 2021 - 10:00 tot 15:00
Locatie: 
BVS schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18 (16/11 en 22/3). Vrijeschool Kairos, Amsterdam, Wognumerplantsoen 2-4 (27/10 en 23/3). Bestuurskantoor Athena, Deventer, Hofstraat 8 (20/11 en 15/3)
Kosten: 
€ 375,- per persoon - 2 dagen

Cursus aanmeldformulier - Regenboog Licentiehouder - Nascholing