leerkrachtcursussen

Rekenen - automatiseren en memoriseren

Hiermee leer je kinderen rekenen

Met de methodiek Hiermee leer je kinderen rekenen bieden wij je een hulpmiddel om kinderen beter te leren rekenen. Het programma is gebaseerd op een aantal bestaande programma’s, en zo aangepast en samengevoegd dat het een doorlopende leerlijn binnen de vrijeschool biedt voor het automatiseren van de belangrijkste rekenvaardigheden. Door hier in het begin van de onderbouwtijd in te investeren, ontstaat er gedurende de hele schooltijd meer tijd om het hele domein rekenen te verkennen.

Klik hier voor meer informatie.

Werkwijze
Middag 1:
- automatiseren, memoriseren en hoofdrekenen
- rekenen in beweging (visie op rekenonderwijs in de vrijeschool)
- methodiek leren kennen
- oefenen met lesonderdelen (optellen en aftrekken)
- rekenspellen bij memoriseren en automatiseren

Middag 2:
- automatiseren, memoriseren en hoofdrekenen
- rekenen als leer- of ontwikkelingsstof (visie op rekenonderwijs in de vrijeschool)
- ervaringen met methodiek, knelpunten bespreken en oplossen
- oefenen met lesonderdelen (vermenigvuldigen en delen, rekenen met grotere getallen).
- rekenspellen bij memoriseren en automatiseren

Deze cursus is voor 7 RU gevalideerd door:

Gerelateerd aanbod
- Hiermee leer je kinderen rekenen - werkmap
- GORT: Goed Onderwijskundig Reken Traject - reader
- Dyscalculieprotocol voor de vrijeschool - digitaal werkdocument
- Een rekenrijkere klas module 1 - cursus
- Een rekenrijkere klas module 2 - cursus
- Een rekenrijkere klas module 3 - maatwerk

Materiaal: 

De map Hiermee leer je kinderen rekenen: deze map ontvang je bij aanvang van de cursus en factureren welos van de cursusprijs.

Specificaties: 
Vanaf 6 deelnemers
Locatie: 
BVS-schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€249,- per persoon - 2 dagdelen (exclusief cursusmap)

Cursus aanmeldformulier