leerkrachtcursussen

Temperamenten

“Er zijn zoveel temperamenten als dat er mensen op deze aarde zijn”

Wanneer we vanuit het vierledig mensbeeld kijken naar de temperamenten dan gaat het om de kleuring, de dynamiek die zich tussen deze vier afspeelt. Net zoals vier basiskleuren (CYMK) alle kleuren tevoorschijn kunnen toveren zo tonen de temperamenten zich in een veelzijdige kleuring. Het gaat in deze echter om de grondkleur. Hoe zetten we de kracht van temperament in als mogelijkheid voor de toekomst en hoe leren we het kind om te gaan met de scherpe kantjes, het temperament als hindernis.

Tijdens deze vier bijeenkomsten zullen we werken aan het begrip van het temperament vanuit verschillenden ingangen. Daarbij zullen we vooral ingaan op het omgaan met temperamenten vanuit een creatieve insteek en eigen mogelijkheden van een leerkracht.

Werkwijze
Leerkrachten werken vier bijeenkomsten aan het begrijpen van en omgaan met de temperamenten:
- Middag 1: temperament als dynamiek tussen de vier wezensdelen, het melancholisch temperament
- Middag 2: temperament bezien vanuit het drieledig mensbeeld, het flegmatisch temperament
- Middag 3: ontstaan van het temperament, het cholerisch temperament
- Middag 4: temperament in kleuterklas en bovenbouw, het sanguinische temperament.

Registerleraar
Dit aanbod is niet aangemeld bij Registerleraar.nl, omdat het momenteel niet mogelijk is om nieuw aanbod te laten valideren.

Gerelateerd aanbod
- Temperamenten - maatwerk/op school

Materiaal: 

Geen bijkomende materiaalkosten.

Specificaties: 
Vanaf 8 deelnemers
Locatie: 
BVS schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€396,- per persoon - 4 middagen

Cursus aanmeldformulier