leerkrachtcursussen

Temperamenten

“Er zijn zoveel temperamenten als dat er mensen op deze aarde zijn”

Wanneer we vanuit het vierledig mensbeeld kijken naar de temperamenten dan gaat het om de kleuring, de dynamiek die zich tussen deze vier afspeelt. Net zoals vier basiskleuren (CYMK) alle kleuren tevoorschijn kunnen toveren zo tonen de temperamenten zich in een veelzijdige kleuring.

Het gaat in deze echter om de grondkleur. Hoe zetten we de kracht van temperament in als mogelijkheid voor de toekomst? Hoe leren we het kind om te gaan met de scherpe kantjes van het temperament, het temperament als hindernis?

In deze cursus Temperamenten werken we aan het begrip van het temperament vanuit verschillenden ingangen. Daarbij gaan we vooral in op het omgaan met temperamenten vanuit een creatieve insteek en je eigen mogelijkheden als leraar.

Werkwijze
Dag 1:

  • temperament als dynamiek tussen de vier wezensdelen,
  • het melancholisch temperament
  • temperament bezien vanuit het drieledig mensbeeld,
  • het flegmatisch temperament

Dag 2

  • ontstaan van het temperament,
  • het cholerisch temperament
  • temperament in kleuterklas en bovenbouw,
  • het sanguinische temperament.

Gerelateerd aanbod
- Temperamenten - maatwerk/op school

Materiaal: 

Geen bijkomende materiaalkosten.

Specificaties: 
Vanaf 8 deelnemers
Locatie: 
BVS schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€430,- per persoon - 2 dagen

Cursus aanmeldformulier