leerkrachtcursussen

ZLKLS Basis Niet Klankzuiver - Zo leer je kinderen lezen en spellen

Deze dag vormt samen met de cursus Zo leer je kinderen lezen en spellen Basis Klankzuiver een volledige cursus 'Basis' in de methode zo leer je kinderen lezen en spellen.

Deze aanpak die is samengesteld door José Schraven is momenteel bezig met een opmars onder de vrijescholen. De aanpak sluit aan bij het vrijeschool onderwijs door onder meer de volgende uitgangspunten:

 • Leerkrachten ontwerpen hun onderwijs zelf
 • Kinderen krijgen de basisprincipes van het aanvankelijk lezen en schrijven klassikaal aangeboden
 • Er wordt gebruik gemaakt van een zo alzijdig mogelijke aanpak, motorisch, visueel, auditief
 • De aanpak sluit aan op vrijescholen die geen methode gebruiken, maar sluit ook aan bij scholen die een methode als achtergrond leidraad hanteren. Er is een eenvoudige manier om die afstemming zo goed mogelijk te laten verlopen.
 • Leerkrachten worden uitgedaagd na te denken over hun eigen handelen, zij stellen hun aanbod af op de leerlingen die ze in de klas hebben.

Wat is de meerwaarde voor de vrijescholen:

 • Met deze aanpak is een systematische en school afgestemd aanbod voor spelling en het eerste leesonderwijs eenvoudig te formuleren.
 • Hiermee is de didactiek meer geborgd, terwijl de pedagogische principes niet hoeven worden aangetast.
 • De aanpak zet in op het voorkomen van lees-en spelling problemen, in plaats van het herstellen.
 • De uitval op het gebied van spelling en lezen wordt verminderd.
 • De aanpak verhoogt het zelfvertrouwen van de kinderen.
 • Leerkrachten krijgen ondersteuning in de didactiek,
 • Er vindt nascholing plaats die ook doorwerkt in andere vakgebieden.

Oefenend aan de slag met dat wat er vanaf de tweede helft van de eerste klas wordt aangeboden. We leren en oefenen met elkaar hoe niet-klankzuivere woorden kunnen worden geschreven en gelezen.

Deze cursus is gevalideerd voor 8 RU door:

 

We merken regelmatig dat de adviezen die in onze cursussen worden gegeven een veel dwingender karakter krijgen dan onze bedoeling is. In een eerdere nieuwsbrief schreef ik hier al over. Vier veel gehoorde opmerkingen die in onze ogen op een misverstand berusten willen we graag nogmaals onder de aandacht brengen: klik hier.

Gerelateerd aanbod
- ZLKLS op maat
- ZLKLS Basis Klankzuiver cursus (klas 1)
- ZLKLS Voortgezet cursus (klas 2-6)

Materiaal: 

Voor de cursus dien je te beschikken over "Zo leer je kinderen lezen en spellen”, te bestellen via deze link (niet bij de cursusprijs inbegrepen). Voor aanvang van de cursus dien je deel II van de cursusmap “Zo leer je kinderen lezen en spellen” gelezen te hebben (3 zelfstudie-uren).

 

Specificaties: 
Dit is de tweede dag van tweedaagse Basiscursus. De eerste dag, Basis-Klankzuiver, boek je apart.
Datum en tijd: 
maandag, 9 december, 2019 - 10:00 tot 16:00
woensdag, 15 januari, 2020 - 10:00 tot 16:00
vrijdag, 24 januari, 2020 - 10:00 tot 16:00
maandag, 3 februari, 2020 - 10:00 tot 16:00
woensdag, 12 februari, 2020 - 10:00 tot 16:00
Locatie: 
BVS, Utrecht, Vondellaan 18 (9/12 (VOL), 24/1, 3/2 en 12/2). Vrijeschool Kairos, Wognumerplantsoen 2-4, Amsterdam (15-1)
Kosten: 
€ 189,00 - per persoon - 1 dag

Cursus aanmeldformulier - ZLKLS Basis Niet Klankzuiver