leerkrachtcursussen

ZLKLS Voortgezet - Zo leer je kinderen lezen en spellen

Tweedaagse cursus, oefenend aan de slag met dat wat er in de tweede tot en met de zesde klas kan worden aangeboden. De aanpak voor het spellingonderwijs en de aanpak voor het technisch leesonderwijs worden besproken en verkend. Dag 2 volgt verdieping met aandacht voor het lees- en spellingonderwijs in de hogere klassen, opbrengstanalyse en intervisie.

Dag 1
Deze cursus is geschikt voor leraren, intern begeleiders en ondersteuners:
- mensen die de methodiek willen leren kennen,
- mensen die uit de eerste klas (groep 3) komen en de tweede klas (groep 4)willen voorbereiden,
- mensen die een klas overnemen die met de aanpak bekend is, maar het zelf nog niet zijn.

Onderwerpen technisch lezen
- geven van leesinstructie en het gebruiken van de leescategorieën daarbij
- diverse werkvormen
- tempo lezen
- gebruik leren maken van leesbladen 'Kinderen leren lezen'
- een leerlijn technisch lezen door de gehele school
- het bijhouden van het aanbod van het technisch lezen in een logboek.

Onderwerpen spelling
- het dictee als werkvorm
- omgaan met categorie kaarten
- een leerlijn spelling door de gehele school
- consequent leren verwoorden van de denkstappen
- het leren samenstellen van de dagelijkse oefendictees
- het leren integreren van de woorden uit een oefenmethode en de dagelijkse dictees
- het bijhouden van het spelling aanbod in een logboek.

Dag 2
Deelnemers zijn bekend met de uitgangspunten van de methodiek.

Onderwerpen dag 2
- opfrissen uitgangspunten methodiek
- spellingcategorieën klas 3 tot en met 5
- bespreken en bekijken van leestoetsen met de blik van de methodiek
- opbrengstanalyse: het leren analyseren van de controledictees en toetsgegevens
- inbreng eigen ervaringen / intervisie.

Deze cursus is gevalideerd voor 16 RU door:

We merken regelmatig dat de adviezen die in onze cursussen worden gegeven een veel dwingender karakter krijgen dan onze bedoeling is. In een eerdere nieuwsbrief schreef ik hier al over. Vier veel gehoorde opmerkingen die in onze ogen op een misverstand berusten willen we graag nogmaals onder de aandacht brengen: klik hier.

Gerelateerd aanbod
- ZLKLS op maat
- ZLKLS Basis Klankzuiver cursus (klas 1)
- ZLKLS Basis Niet Kankzuiver cursus (klas 1)

Materiaal: 

Voor de cursus dien je te beschikken over de map ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’, te bestellen via deze link (niet bij de cursusprijs inbegrepen). Voor aanvang van de cursus dien je deel III van de cursusmap “Zo leer je kinderen lezen en spellen” gelezen te hebben.

Specificaties: 
Tweedaagse cursus: Dag 1 wordt gegeven op 11/10 (Utrecht). Dag 2 wordt gegeven op 4/11 (Utrecht, VOL) en 11/12 (Deventer).
Datum en tijd: 
vrijdag, 11 oktober, 2019 - 10:00 tot 16:00
maandag, 4 november, 2019 - 10:00 tot 14:30
woensdag, 11 december, 2019 - 10:00 tot 14:30
Locatie: 
BVS schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18 (11/10 (dag 1) en 4/11 (dag 2, VOL)). Bestuurskantoor Athena, Hofstraat 8, Deventer (11/12 (dag 2).
Kosten: 
€ 338,- per persoon voor 2 dagen

Cursus aanmeldformulier - ZLKLS Voortgezet