Conferentie 2021

Conferentie 2021: informatie volgt nog.

Conferentie 2020: vervalt i.v.m. waldorf 100 op 20 september 2019 waar BVS een bijdrage levert.

Op de conferentie waldorf 100 op 20 september a.s. behandelen we een van de volgende onderwerpen: gepersonaliseerd vrijeschoolonderwijs, taalontwikkeling in de vrijeschool, mediawijsheid, engagement (motivatie), kunstzinnig werken. Daarnaast bemannen we een stand waar we met u in gesprek kunnen over bijvoorbeeld zinvol bewegen en leiding geven aan een vrijeschool de komende 100 jaar.

 

Conferentie 2019 - Verbeeldingskracht!

Een voorwaarde om vrij en zelfstandig te kunnen denken
 
Een gezonde verbeeldingskracht geeft aanzet tot creativiteit, initiatieven nemen, relativeringsvermogen, ontwikkeling. De kracht van verbeelding, beelden als taal van de ziel, vormen een/de rode draad door de vrijeschool. Deze ‘draad’ is de vertelstof die door alle schooljaren heen verteld wordt en aansluit bij de ontwikkelingsfase van kinderen. De verhalen verbinden en spreken tot de verbeelding. Het zijn niet alleen deze verhalen die mogelijk maken dat kinderen zich de dingen kunnen voorstellen. 

Ook bij rekenproblemen, het schrijven van teksten, economische aardrijkskunde of het doen van een spel bij gym, is verbeeldingskracht nodig. Het brede aanbod op de vrijeschool geeft veel mogelijkheden om verbeelding te ontwikkelen. In de kleuterklassen staat fantasie en spel centraal: hiermee maken kleuters zich de wereld om zich heen eigen en bouwen aan een gezond fysiek lichaam. Kinderen in de onderbouw kunnen zich zaken voorstellen en maken eigen beelden; er ontstaat een ruimte waarbinnen zij tot nieuwe gedachten kunnen komen. Hiermee is verbeeldingskracht een voorwaarde om vrij en zelfstandig te kunnen denken.

Dit thema werken wij verder uit op de conferentie op 5 april 2019.

Datum 5 april 2019 
Tijd 9.30-16.30 uur
Locatie Vrijeschool Michaël te Bussum

Doelgroep
Onderbouwleerkrachten, kleuterleerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders, directeuren, onderwijs-/klassenassistenten.

Prijs
€ 97,50 per persoon, voor studenten € 50,-
U kunt zich nu alvast aanmelden voor de conferentie via onderstaand formulier. Het workshopprogramma is nog niet bekend.

Lerarenregister
Deze conferentie is voor 5 RU gevalideerd door

Schoolleidersregister PO
De inhoud van deze conferentie sluit gedeeltelijk aan bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en kan onderdeel uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Gerelateerd aanbod
- Conferenties van BVS
- Conferenties en lezingen van gelieerde organisaties zijn te vinden in onze agenda.

Materiaal: 

Geen bijkomende materiaalkosten.

Kosten: 
€97,50 - per persoon - 1 dag

Cursus aanmeldformulier