Vertelstof brainstormsessie

De vertelstof is een belangrijke pijler van vrijeschoolonderwijs. Leerlingen leren zich inleven in anderen, leren zichzelf kennen en leren de wereld kennen wanneer ze naar verhalen luisteren. Wij denken dat in deze tijd van een pluriforme, multiculturele samenleving het goed zou zijn om de vertelstof gevarieerder te maken dan nu het geval is. De bekende vertelstof is gebaseerd op westerse bronnen en verdient verrijking met verhalen afkomstig uit andere werelddelen. Het is een vraag van deze tijd, overal wordt de roep om een bredere blik hoorbaar. We nemen ons aanbod graag onder de loep.

Specificaties: 
Specificaties
Datum en tijd: 
maandag, 2 november, 2020 - 15:30 tot 17:30
Locatie: 
BVS-schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
Gratis

Cursus aanmeldformulier