schoolcursussen

Netwerk Schoolleiders

Schoolleiders dragen de organisatie, faciliteren persoonlijke ontwikkeling en verzorgen de onderwijskwaliteit. Dit zijn zo drie van de vele taken van een schoolleider. Het tegelijkertijd ondersteunen van de kenniswerkers (Weggeman, 2012) zodat gestuurd kan worden op wat leerkrachten dagelijks ontmoeten, het innoveren vanuit de vrijeschoolvisie en het aansturen op wat maatschappelijke kwaliteitseisen zijn, maakt de taak schoolleider tot een koorddanser die hierin voortdurend een evenwicht moet vinden. Vitaal en Dienend leiderschap vragen dus om een goed zicht op de school als organisme. Om zelf op de hoogte te blijven en door te ontwikkelen binnen dit vakgebied heb je voortdurend verdieping nodig, mogelijkheden tot innovatie, kennis van collega’s en de reflectie op het eigen handelen middels intervisie.

Dit netwerk biedt de gelegenheid om 3 keer in het jaar een dag bij elkaar te komen waarin actuele veranderingen besproken worden, intervisie op vragen en voorvallen wordt ingezet instrumenten ontwikkeld en overgedragen worden verdieping plaats vindt op vrijeschoolpedagogie.

Werkwijze
- Inhoudelijke verdieping vrijeschoolpedagogie, leiding geven
- Uitwisseling ontwikkelingen
- Bespreken van actuele thema’s
- Intervisie op vraag of voorval.

Materiaal: 

Geen bijkomende materiaalkosten.

Specificaties: 
Data in overleg: 3 dagen
Locatie: 
BVS schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€567,- per persoon - 3 dagen

Cursus aanmeldformulier