leerkrachttrajecten

Hoogbegaafdheid in de klas
Maatwerk op school

Steeds vaker komen we kinderen tegen die in het denken meer kunnen dan de gemiddelde leerling in de klas. Ook in de kleuterklas nemen we kinderen
waar die verder zijn in het denken en zich onderscheiden in de manier  waarop ze spelen. Wat brengen die kinderen mee en hoe kunnen wij ze het
beste begeleiden? We spreken hier van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Wanneer spreek je in de basisschool van hoogbegaafdheid? Wat zijn de kwaliteiten maar ook de valkuilen  van deze kinderen? En hoe sluit dit aan bij de uitgangspunten van de vrijeschool pedagogiek? Als een kind een grotere cognitieve begaafdheid laat zien maar soms de creativiteit mist of de motivatie kunnen wij ons afvragen; wat is de intentie van dit kind. Wat wil het kind met deze (hoog)begaafdheid nu en later
verwezenlijken? Vragen waar in het traject op school uitgebreid naar wordt gekeken.

De volgende onderwerpen kunnen aan de orde komen:
• Definities van hoogbegaafdheid. Er zijn verschillende modellen over hoogbegaafdheid
• De ontwikkeling van het denken-voelen-willen in relatie tot hoogbegaafdheid
• Begeleiden van hoogbegaafde kinderen in relatie met HGW (Handelingsgericht werken),beschermende en risicofactoren
• Wanneer versnellen, verdiepen, verrijken
• Hoogbegaafde kinderen met stoornissen
• Praktische vertaling naar de klas, differentiatieen klassenmanagement
• Materialen: reader en 'In de Roos'-waaiers (reken, taal, zaakvakken, varia)
• Verwerkingsopdrachten in de klas.

Centraal staat de praktische toepassing in de klas. Na een eerste start zullen de deelnemers het gevoel krijgen dat zij er direct mee aan de slag kunnen.

Werkwijze
Tijdens de bijeenkomsten wordt de theorie behandelden achtergronden  besproken. Daarnaast zal er praktischen concreet gewerkt worden  aan casussen diecursisten zelf  inbrengen. Steeds wordt gekeken naar toepassing van de kennis over hoogbegaafdheid naarpraktisch werken met deze  kinderen in de klas.

Gerelateerd aanbod
- Folder hoogbegaafdheid
- Hoogbegaafdheid in de klas - cursus
- Hoogbegaafdheid - werkmap
- Hoogbegaafdheid In de Rooswaaier onderbouw
- Hoogbegaafdheid In de Rooswaaier kleuters/klas 1
Netwerk Hoogbegaafdheidsspecialisten - cursus
- Acadin, digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen