leerkrachttrajecten

Vertellen op de vrijeschool

De vrijeschool is een school waarin verhalen een belangrijke rol spelen. Door de ogen van de leraren ontmoeten de kinderen de wereld. Wanneer de leraar de lesstof levendig, beeldrijk vertelt, worden de kinderen beweeglijk in hun denken, enthousiast in hun doen en daden.

In deze workshop werken we aan de eigen vaardigheden. Grotendeels vraag gestuurd. Tijdens de eerste bijeenkomst verkennen we waar de verschillende ondersteuningsbehoeften liggen bij iedereen. Voor de indeling volgen we de jaarklassen en voor een deel ook de jaarfeesten.

Een voorbeeld van een verteltraject
Bijeenkomst 1
Vertelstof overview: authenticiteit, associatie oefeningen, anekdotes beginzinnen.

Bijeenkomst 2
Klas 1 en 2: eindzinnen, met de deur in huis vallen, dialogen, een verhaal onthouden

Bijeenkomst 3
Klas 3 en 4: gebaren, beschrijvingen, vergelijkingen, moeilijke woorden, temperamenten 1

Bijeenkomst 4
Klas 5 en 6: temperamenten 2, technieken: stemgebruik, tempo, voorwerpen, positie voor de groep, vaste teksgebruiken.

Bijeenkomst 5
Klasoverstijgende verhalen:zelf verhalen maken, muziek gebruiken bij verhalen, verhalen voor de hele school.

Geschikt voor leerkrachten klas 1-6 (groep 3-8).