Volglijn bijscholing gebruiker
Meer grip op volglijn

Na een of meer jaar Volglijn te gebruiken is het goed om je kennis en vaardigheden te verdiepen en te vergroten. In 2 dagdelen of 1 studiedag krijg je inzicht en vaardigheden in het werken met het leer- en ontwikkelvolgsysteem voor vrije scholen Volglijn.

Afgelopen zomer zijn er in Volglijn weer enkele aanpassingen doorgevoerd die het volgsysteem gebruiksvriendelijker maken. Er zijn ook aanpassingen in het handelingsgericht werken. Daarnaast is er afgelopen schooljaar een toepassing ontwikkeld om voor de onderbouw een getuigschrift uit Volglijn te kunnen halen.

We gaan in op de specifieke vragen, eventuele problemen en behoeften van de kleuterleerkrachten, onderbouwleerkrachten, IB’ers en schoolleiders. Vooraf zal er een inventarisatie plaatsvinden om eventuele problemen en behoeften boven water te krijgen. Voor kerngebruikers van Volglijn zal deze cursus zeker een opfrissing zijn.

Werkwijze
In deze training komen zoveel mogelijk toepassingen van Volglijn aan bod toegesneden op de vragen en behoeften van de gebruikers op school. Per 1 of 2 leerkrachten is een laptop of PC nodig en toegang tot internet.

Gerelateerd aanbod
- Volglijn leerlingvolgsysteem - webbased product
- Volglijn implementatie - maatwerk
- Volglijn kerngebruiker - open cursus
- Volglijn scan - maatwerk
- Volglijn voor kleuterleerkrachten - open cursus
- Volglijn voor onderbouw, IB'er, leiding - open cursus