schooltrajecten

Audit
voor bijvoorbeeld taal of rekenen

Een audit is een nulmeting om de stand van zaken rondom een vakspecifiek onderwerp in kaart te brengen. Denk hierbij aan taal en rekenen. De input en de output van het onderwijs worden met elkaar vergeleken. Hier volgen adviezen uit die kunnen leiden tot een verbeterplan, of een plan ter versterking van de identiteit. Naast het in kaart brengen van de stand van zaken kan het versterken van de vaardigheden van de op school aanwezige vakspecialist een onderliggende doelstelling zijn.

Werkwijze
Een audit bestaat uit de volgende onderdelen:

  • verzamelen van gegevens
  • voorgesprek met intern begeleider en directie
  • observaties in de klassen, met kort nagesprek betreffende leerkrachten
  • interpretatie en herschikken van gegevens
  • nagesprek met alle betrokkenen in de school en auditor
  • verslag en adviezen naar school en management

Het programma door de dag heen wordt in samenspraak met opdrachtgever op maat gemaakt. 

Voor meer informatie over de werkwijze klik hier.

Voor vragen over taal kun je terecht bij Annechien Wijnbergh.
Voor vragen over rekenen kun je terecht bij Gerben Deenen.