schooltrajecten

Bouwmanagement
Projectmanagement bij verbouwing of verhuizing

Bouwmanagement is eigenlijk een bijzondere vorm van projectmanagement. We noemen het hier apart, omdat niet veel scholen weten dat we dit doen. Bouwen of verbouwen van een school is een samenwerkingsproces tussen veel partijen die zijn verbonden aan of betrokken bij de school. De inrichting van een samenwerkingsproces vereist een zorgvuldige opbouw, waarin inhoud voorop staat en leidend wordt bij de bouw en het beheer van het toekomstige gebouw. Door een centraal projectleider die op alle gebieden in de ontwikkeling een vinger aan de pols houdt, wordt de kwaliteit van het resultaat gewaarborgd.