schooltrajecten

Leerlijnen voor kleuteronderwijs
Leerstof afstemmen op uw school

De webbased dienst Kleuterweb stemt het leerstofaanbod af op het niveau van de school. een prachtig instrument om alle activiteiten op taal- , reken- en leefomgeving, beweging, handvaardigheid, kunst en levenskunst te bundelen rondom de jaarfeesten. Het geheel geeft een rijk palet aan mogelijkheden waaruit een leerkracht aan activiteiten kan kiezen om het onderwijs vorm te geven. Voor alle activiteiten wordt een relatie gelegd naar het boek Ik zie rond in de wereld (Zwart e.a., 2003) en naar de kerndoelen. Naast deze vormgeving wordt de relatie gelegd met de doorlopende leerlijn taal (Kinderen leren lezen), rekenen (kinderen gaan rekenen) en bewegen (kinderen willen bewegen).

Implementatie
Om te leren werken met het leerlingvolgsysteem of het kleuteronderwijs te plannen en te administreren, kan BVS ondersteuning op maat leveren. Klik hier voor meer informatie. Ook heeft BVS een kleutervolgsysteem, voor meer informatie, klik hier.

 

Gerelateerd aanbod
- Abonnement leerlijnen kleuterperiode
- Leerlijnen voor Mediawijsheid
- Leerlijnen voor rekenen
- Leerlijnen voor taal

 

Kaders: