schooltrajecten

Leerlijnen voor rekenen
Leerstof afstemmen op uw school

De webbased dienst Rekenweb stemt het leerstofaanbod af op het niveau van de school. De leerlijnen volgen Ik zie rond in de wereld (Zwart, e.a., 2003) en bevatten per vak:

  • de eigenlijke leerlijn, bestaande uit het leerstofaanbod van de onderbouw;
  • de kerndoelen;
  • de leerdoelen per periode.

Deze dienst biedt:

  • inhoudelijk materiaal voor de inhoud van de lessen;
  • interessante en actuele informatie over beide vakken.

 

Implementatie.
Een kort invoeringsprogramma leert u werken met dit instrument.
Op dit moment werken we aan het integreren van de referentieniveaus in onze leerlijnen en in ons leerlingvolgsyteem Volglijn. In beide producten is al informatie te vinden. We melden de voortgang via korte werkconferenties.

Gerelateerd aanbod
- Abonnement leerlijnen Rekenen
- Leerlijnen voor kleuteronderwijs
- Leerlijnen voor Mediawijsheid
- Leerlijnen voor taal.