schooltrajecten

Leiderschap
In het vrijeschoolonderwijs

Leiderschap op een school is belangrijk voor de ontwikkeling van de school. De schoolcultuur is ook bepalend voor het succes van de landing van een bepaald leiderschap. In dit traject wordt het leiderschap voor deze school gedefinieerd en de ontwikkelrichting vastgesteld.

Op een vrijeschool is het leiderschap vaak anders gedefinieerd. Het is van belang vanuit de achtergronden leiding te geven aan de schoolontwikkeling.

Peter Vonk verwijst naar drie ondelegeerbare competenties, die leidinggevenden dus moeten bezitten. Daarnaast is het van belang te weten hoe je deze competenties inzet binnen de vrijeschoolcultuur.

Extra informatie
Bijlage kwaliteiten Leiderschap
Klik hier voor de link naar de zelftest Vonk

Schoolleidersregister
PO: dit aanbod is als bron voor informeel leren bij het Schoolleidersregister PO te registreren. De inhoud van deze cursus sluit gedeeltelijk aan bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en kan onderdeel uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Gerelateerd aanbod
- Individuele coaching van de schoolleider
- Schoolontwikkeling
- Teamontwikkeling
- Visie ontwikkeling