schooltrajecten

Organisatieadvies
Meedenken met uw vragen

Scholen in Nederland ontwikkelen zich in snel tempo tot professionele organisaties. Zij hebben eigen beleidsruimte, eigen personele verantwoordelijkheid en nemen zelf financiële besluiten. Op verschillende gebieden kunnen vragen ontstaan. Kinderen zijn onderling meer en meer verschillend: welk antwoord geven we daarop? Leraren willen weten waar ze arbeidsrechtelijk aan toe zijn: hebben we een goed taakbeleid? Ouders verwachten een heldere communicatie over wat voor hun van belang is: hebben we dat zelf wel helder? De school als organisatie moet blijven groeien en zich blijven ontwikkelen. Onze onderwijsadviseurs kennen de organisatievraagstukken van de vrijescholen goed en kunnen met u een analyse maken: waar gaat het goed en waar zitten de knelpunten? En vervolgens met u aan de slag gaan op basis van een samen opgesteld verbeterplan. Bij organisatieverbetering zijn altijd drie schoollagen inbegrepen: bestuur, schoolleider en teamleden. En soms ook de oudere leerlingen.