schooltrajecten

Ouders van kleuters bij de school betrekken

De rol van ouders is belangrijk. Ze zijn benieuwd naar de vorderingen van hun kind en willen graag weten hoe hun zoon of dochter zich gedraagt in de klas. In deze studiemiddagen staan de volgende onderwerpen centraal:

  • het voorbereiden van ouderavonden voor kleuterouders;
  • het presenteren van de kleuterpedagogie
  • het oefenen van oudergesprekken.