schooltrajecten

Projectmanagement

Bij projecten is het van belang alert te zijn en te blijven, een goede planning te hanteren en ook oog te hebben voor tegenstrijdige belangen. Hoe krijg je synergie en waar zit het compromis? Het gesprek met de verschillende partijen vormt de kern van het proces in de projectbegeleiding. Als dat gesprek niet plaats vindt is het resultaat onverwacht en onbedoeld. Overzicht houden over de stappen, goed informeren van de opdrachtgever en een bijzonder resultaat voor ogen maakt het project uniek en gewenst. Wij hebben leiding gegeven aan diverse projecten. Mocht u een projectmanager zoeken neem dan contact met ons op.