schooltrajecten

Volglijn implementatie
Adequaat gebruik van het leerlingvolgsysteem

We werken met het team van een school om een optimaal gebruik van ons leerlingvolgsysteem Volglijn te realiseren. Om dit te bereiken zijn drie studiemiddagen training nodig. Er wordt in de drie dagen gewerkt aan het adequaat gebruiken van:

 • actuele leerlijnen voor de zaakvakken;
 • leerdoelen (aanbod-, volg- en streefdoelen);
 • het volgen van vorderingen van leerlingen (beoordelingen);
 • kijkwijzers om de ontwikkeling van leerlingen specifieker te volgen op taal-, reken-, sociaal-emotioneel- en motorisch gebied en ook spel bij kleuters;
 • ruimte om gegevens van landelijk genormeerde toetsen in te voeren;
 • ruimte om een periode te ontwerpen;
 • ruimte om een logboek van het onderwijsproces bij te houden;
 • ruimte om per leerling verslag te doen van een periode of vakles, ook voor in het getuigschrift;
 • ruimte voor het bijhouden van vorderingen in de vaklessen;
 • handelingsgericht werken (didactisch groepsoverzicht en groepsplannen);
 • een format voor het maken van individuele- en groepshandelingsplannen;
 • een format voor het maken van een OPP en individuele leerlijn;
 • overzichten en rapporten per leerling, per klas, per vak;
 • trends door de jaren heen: van een leerling, van een specifieke groep leerlingen of van een klas.

Verder is in het leerlingvolgsysteem opgenomen:

 • een volgsysteem voor kleuters;
 • een waarnemingslijst voorde sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Kerngebruiker
Voor een succesvolle implementatie ben je als school verplicht één of meerdere kerngebruikers op te laten leiden. Een kerngebruiker is een medewerker van de school die het interessant vindt om zich extra in Volglijn te verdiepen, bijvoorbeeld ook in de wat meer technische kant, en dit aan de collega’s kan overdragen.

Specificaties

 • Implementatie: 3 dagdelen van 4 uur, kort achter elkaar gepland.
 • Kosten: €2.300,-; implementatie Volglijn (€1.940,-) en cursus voor de kerngebruiker (€360,-). Elke extra persoon van dezelfde school kost €180,-.
 • Materiaal: Zo veel mogelijk eigen PC of laptop en toegang tot internet.

 

Gerelateerd aanbod
- Volglijn (webbased product)
- Volglijn scan - maatwerk
- Volglijn kerngebruiker -open cursus
- Volglijn bijscholing gebruiker - maatwerk
- Volglijn voor kleuterleerkrachten - open cursus
- Volglijn voor onderbouw/IB/leiding - open cursus