schooltrajecten

Vragenlijsten via SurveyMonkey
Enquête op maat

BVS-schooladvies heeft een uitgebreide set voorbeeld vragenlijsten, maar kan verder elke vragenlijst uitzetten waar behoefte aan is vanuit uw school. Meestal zijn dit vragenlijsten met betrekking tot tevredenheid onderzoeken onder ouders, leerkrachten, leerlingen. Ook vragenlijsten met betrekking tot de sociale veiligheid kunnen samengesteld worden.

Gerelateerd aanbod
Kwaliteitszorg