Leerlingondersteuning door de schoolpsycholoog

Overzicht

Van intake tot leerlingonderzoek

Als je vragen hebt over het gedrag of het leren van kinderen dan kunnen we je ondersteunen en adviseren. In samenwerking met de school, het kind en de ouders kijken we naar wat de leerling nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. We denken vanuit onze expertise mee over welke aanpak passend is om tot een helder antwoord te kunnen komen op de vraag die er ligt. We werken altijd handelingsgericht en zoeken naar haalbare oplossingen, daarbij leveren wij maatwerk.

 

Schoolpsychologen met vrijeschoolachtergrond
Onze schoolpsychologen hebben zich gespecialiseerd in processen die met onderwijs te maken hebben. Ook kennen ze het vrijeschoolonderwijs goed, omdat ze vrijeschoolleraar en Intern Begeleider zijn geweest. Ze zijn daardoor in staat de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk in het vrijeschoolonderwijs goed te maken.

 

 

Onze werkwijze

 • We voeren eerst een intakegesprek om samen de vragen helder te krijgen en een passende route uit te stippelen.
 • Soms volstaat een gesprek of observatie, soms zijn er psychologische onderzoeken nodig.
 • Door de afname van een intelligentieonderzoek kunnen we een analyse maken van de sterke en mogelijk minder sterke kanten van een leerling om vervolgens passende adviezen te kunnen geven.
 • Ook doen wij onderzoeken naar dyslexie, dyscalculie of op sociaal emotioneel gebied, telkens met als doel de leerling daardoor beter te kunnen begrijpen en gerichter te kunnen begeleiden.
 • Na het onderzoek volgt altijd een terugkoppelingsgesprek en een verslag om te volgen hoe het met de leerling gaat.

 

Mogelijk aanbod

 • Leerlingonderzoeken
 • Ondersteuning van zorgcoördinatoren/IB’ers en leerkrachten/docenten bij uiteenlopende vraagstukken
 • Themabijeenkomsten rondom inhoudelijke thema’s zoals ADHD, Hoogbegaafdheid, Autisme en Executieve functies.
 • Kindbesprekingen en intervisie binnen het team
 • Observatie in de klas
 • Ambulante begeleiding
 • Ondersteuning bij thuiszitters

Doelgroep Leerlingondersteuning

Resultaat Leerlingondersteuning

 • Van preventief meedenken tot een onderzoek: het kind staat centraal.

We bieden dit aan als

 • Leerlingondersteuning

Kosten, data en aanvragen

Leerlingonfdersteuning
Data: in overleg
Prijs: op aanvraag
Materialen: in overleg
Aanvragen: wil je een intakegesprek aanvragen? Stuur dan een mail naar admin@bvs-schooladvies.nl of bel naar (030) 281 96 56.

 

Extra informatie

Werksoort PO

Werksoort VO

Adviseur

Meerdere schoolpsychologen verzorgen dit aanbod. Coördinator is

 

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.