Begeleidingsplan verbetering onderwijskwaliteit

Overzicht

Begeleiding ter verbetering van de onderwijskwaliteit

Dit aanbod biedt de school de mogelijkheid om een onderwijsadviseur voor een jaar intensief aan de school te verbinden. Eens in de twee weken is deze adviseur op school aanwezig en stuurt samen met de schoolleider aan op onderwijskwaliteit vanuit vrijeschoolidentiteit.

 

“Het geven van kwalitatief goed vrijeschoolonderwijs vraagt van leraren dat zij zicht hebben op het leerplan en zich willen verbinden met de achtergronden, de menskunde die de basis vormt en de inspiratiebron is voor ons onderwijs.“

 

“Dat vraagt aandacht en begeleiding. Sterker nog, deze aandacht en begeleiding is voorwaarde om nieuwe leraren de kans te bieden zich ook daadwerkelijk te scholen als vrijeschoolleerkracht. Onze ervaring is dat dit in een kleine organisatie intern niet structureel te organiseren is zonder dat andere processen in de school daaronder lijden. Natuurlijk kost het inkopen van deze expertise wat. Dat is echter niet te vergelijken met wat het een school immaterieel en materieel kost wanneer het onderwijs niet goed verzorgd wordt en kinderen en ouders daaronder lijden.” – E. Steinmeyer schoolleider Vrijeschool Zeeland

 

Vrijescholen in Nederland groeien sterk en geven daarmee een krachtig signaal dat leren en ontwikkelen meer is dan kennisoverdracht. Deze groei brengt met zich mee dat nieuwe leraren opgeleid en begeleid moeten worden. Het is onze ervaring dat opleiding en begeleiding nauw samen moeten gaan wil een leerkracht een goede verhouding kunnen vinden tot het vrijeschoolonderwijs; de pedagogie, de didactiek en niet te vergeten de antroposofische achtergronden.

 

Ook ervaren leraren moeten de mogelijkheid krijgen om regelmatig samen met een ander te kijken naar de eigen onderwijspraktijk om het onderwijs vitaal te houden. Reflectie op visie, vormgeving en ontwikkeling zijn hier de gespreksthema’s. Ook moderne ontwikkelingen vragen aandacht: hoe werk je met een methode of kun je je lessen zelf blijven ontwerpen? Kun je de didactiek ook activerender maken? Kun je leerlingen al zo vroeg zelfstandig aanspreken? Het zijn allemaal voorbeelden van vragen waar alle vrijescholen mee worstelen.

 

Referentie Vrijeschool Zeeland

Doordat de begeleiding niet bij mij als directeur kwam te liggen, ik voer immers ook de beoordelingsgesprekken, voelden alle leraren zich vrij in het stellen van begeleidings- en ontwikkelingsvragen. Voor mij als directeur creëerde dit ook weer ruimte om in alle vrijheid het gesprek met leraren aan te gaan, klassen te bezoeken en de beoordelingsgesprekken te voeren. Daarnaast was de begeleider voor mij een ideale, onafhankelijke sparringpartner. Ik kon hem altijd om advies en feedback vragen net zoals de leerkrachten dat konden.” – E. Steinmeyer, directeur Vrijeschool Zeeland

 

“Kwaliteit ontstaat in de tijd die een leerkracht krijgt om vaardigheden te ontwikkelen en zicht te krijgen op pedagogisch didactische stappen die genomen kunnen worden. Een interne opleiding en een regelmatig reflecteren op het onderwijs vergroot en verdiept de onderwijscompetenties in het algemeen en de vrijeschoolpedagogie in het bijzonder.” – Paul van Meurs, onderwijsadviseur BVS-schooladvies

Doelgroep Begeleiding verbetering onderwijskwaliteit

Resultaat Begeleiding verbetering onderwijskwaliteit

 • Vanuit een begeleidingsplan is de onderwijskwaliteit verbeterd en heeft de school, de schoolleider, de intern begeleider en de individuele leraar zicht op verbeterpunten.

We bieden dit aan als

 • Begeleiding
 • Advies

Kosten, data en aanvragen

Begeleiding/advies
Data: in overleg
Locatie: op school
Prijs: op aanvraag
Materialen: in overleg
Aanvragen: wil je ‘Begeleidingsplan verbetering onderwijskwaliteit‘ als begeleiding of advies? Stuur dan een mail naar admin@bvs-schooladvies.nl of bel naar (030) 281 96 56.

 

Extra informatie

Werksoort PO

,

Inhoud

Werkwijze Begeleiding leraren ter verbetering van de onderwijskwaliteit

Met de schoolleider en leraren bespreken de directe vraagstelling. Deze wordt uitgewerkt in een begeleidingsplan voor een jaar bestaande uit leerkrachtbegeleiding, specialisering en verdieping (studie).

 

De volgende onderwerpen kunnen onderdeel zijn

 • Vanuit een concreet begeleidingsplan beginnende leraren opleiden en begeleiden.
 • Ervaren leerkrachten de mogelijkheid geven zich middels gesprekken, reflectie en opleiding te verdiepen in hun expertise
 • De schoolleider en intern begeleider ondersteunen in het aansturen op onderwijskwaliteit
 • Studiemiddagen menskunde inrichten
 • Opleiding van leraren waarbij je uitgaat van het brede aanbod van BVS-schooladvies (daarbij valt bv. te denken aan de regenboogtraining).
 • De onderwijsadviseur kijkt en denkt mee in actuele zaken die de school bezighouden.

 

Referentie
In de Vrijeschool Zeeland is dit model een jaar lang ingezet om de onderwijskwaliteit te versterken.

“Wij hebben ervoor gekozen om een integraal pakket af te nemen bij BVS-schooladvies. Binnen dat pakket viel:

 • Wekelijkse begeleiding van onderbouwleerkrachten ( 40 x per jaar)
 • Teamscholing menskunde voor het hele team ( 10x per jaar)
 • Regenboogtraining aan klassen en het scholen van leraren in de Regenboogmethodiek
 • Studiemiddagen over getuigschriften
 • Werken aan kleuterleerlijnen
 • Begeleiding kleuterleerkrachten
 • Verzorgen van schoolbrede ouderavonden
 • Werken aan afstemming op het gebied van onderwijsaanbod

Doordat een begeleider zich intensief met de school verbindt kan deze ook vraaggestuurd werken zonder de uitgezette lijn uit het oog te verliezen.” – E. Steinmeyer

 

Data plannen we in overleg met de school , ongeveer drie keer per maand. De frequentie kunnen we in overleg bijstellen.

Adviseur
Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.